عنوان وظیفه: آمریت بخش اطفال (اعلان مجدد)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو نفر کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش حمایت از حقوق اطفال در دفاتر ساحوی گردیز و مزارشریف خویش به حیث آمر بخش اطفال استخدام می‌نمایند. شایقین محترم احراز این موقف‌ها می‌توانند الی تاریخ 15 سرطان سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف و دفتر مرکزی مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

بر این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال مستقیما به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

 

موقعیت وظیفه:  دفاتر ساحوی گردیز و مزار شریف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مسولیت‌های کلیدی:

 1. اطمینان از اجراات و فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق طفل در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون
 2. اطمینان از رسیدگی کامل به شکایات و عرایض رسیده به بخش و تعقیب آن در مراجع قضایی و عدلی با هماهنگی بخش نظارت و بررسی دفتر مربوطه
 3. اطمینان از رسیدگی موثر به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال و تطبیق مفاد مندرج در ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه / ولایت مربوطه
 4. اطمینان از رهبری و هماهنگی لازم بین کارمندان بخش و فعالیت‌های بخش اطفال.
 5. اطمینان از برنامه‌ریزی، اجرا وگزارش‌دهی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با برنامه‌های استراتژیک و عمل کمیسیون بدون تاخیر
 6. اطمینان از رعایت موازین، مقررات و لایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش
 7. تصمیم‌گیری در رابطه به موضوعات کاری بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر مربوطه و پیشنهاد ان به ریاست اجراییه و کمشنر بخش از طریق هماهنگ کننده.
 8. سهم‌گیری در بالا بردن ظرفیت کارمندان بخش
 9. اشتراک فعال در جلسات، کارگاه‌ها مناسبات‌های مرتبط بخش
 10. اطمینان از سهم‌گیری فعال و موثر کارمندان بخش در شبکه عملیاتی محافظتی اطفال (CPAN) در حوزه / ولایت مربوطه
 11. اجرای امور که توسط هماهنگ کننده  به آمریت بخش سپرده می‌شود.
 12. اطمینان از روابط موثر و معتبر با نهادهای حکومتی و غیر حکومتی ملی و بین‌المللی در رابطه به موضوعات مربوط به حمایت و انکشاف حقوق اطفال در حوزه / ولایت مربوطه
 13. تهیه راپور مالی ماهانه  برنامه‌های بخش حمایت از حقوق اطفال به صورت مصارف سنجش شده به بخش نظارت و اززیابی.
 14.  نظارت از تدویر برنامه طفل به طفل در دفاتر ساحوی و ولایتی  تحت پوشش کمیسیون و بهتر شدن آن
 15. اشتراک در مجالس نهادهای دولتی و غیر دولتی در رابطه با اطفال
 16. انجام مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی با رسانه‌ها پیرامون وضعیت اطفال در افغانستان و ساحات مربوطه و ولایات تحت پوشش.
 17. تهیه راپورهای روزانه، هفته‌وار و ماهانه در مورد فعالیت‌های بخش
 18. تهیه راپور ربع‌وار در مورد وضعیت اطفال در ولایات تحت پوشش.

 

آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال باید قابلیت‌های ذیل را دارا باشد:

 1. تبارز بالای صداقت، تعهد در مطابقت با ارزش‌های کمیسیون و اصول رفتاری کمیسیون.
 2. ارتقا و اعتلای چشم انداز، رسالت، اهداف استراتژیک  و ارزش‌های کمیسیون.
 3. نشان دادن سطح بالایی از حساسیت به رعایت و تطابق با موضوعات چون جندر، ملیت، قومیت، زبان، مذهب و سن.
 4. رفتار محترمانه با همه همکاران و مراجعین و همه مردم بدون تبعیض و امتیاز.

بر علاوه آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال تلاش‌های را جهت ارتقای سطح علمی، آموزش و مدیریت اندوخته‌های علمی در کمیسیون از طریق نشان دادن رهبری و مدیریت  و مثال‌های عینی شخصی انجام می‌دهد.

 

آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال باید:

 1. سهم‌گیری در پیشبرد برنامه‌ریزی بر اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه، و گزارش دهی؛
 2. سهم‌گیری در طرح و مدیریت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزیابی از پیش رفت آنان؛
 3. آشنایی با اساسات ابتدایی اداره امور مالی و قوای بشری، اجرای امور قراردادها و تکنولوژی معلوماتی و ارتباطات عامه؛
 4. آشنایی کار با سیستم‌های جدید و رفع منازعه در مورد روابط کارمندان تابع؛

را داشته باشد.

 

در عرصه رهبری و مدیریت، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال به کارهای ذیل می‌پردازد:

برقراری روابط مستحکم با نهادهای همکار، همکاران داخلی کمیسیون و مراجعین.

توجه به نتیجه و پیامدها و پاسخ مثبت به اظهارنظرات ارایه شده.

روحیه بالا و انرژی کافی در رابطه به کارهای محول شده.

تبارز بالای از قابلیت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.

تبارز و علاقمندی برای تغییر و قابلیت مدیریت در شرایط و موضوعات مغلق.

اشتراک و سهم‌گیری موثر گروه‌های کاری با کارمندان در عرصه وظایف و مهارت‌های رفع منازعه.

 

تحصیلات، مهارت‌ها و تجارب

داشتن ماستر و لیسانس در رشته حقوق، علوم سیاسی،

5 سال تجربه کاری

زبان:  پشتو، دری و انگلیسی

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

آنهائیکه شارت لیست می‌شوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان می‌گردد.

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب