عنوان وظیفه: معاونیت بخش اطفال (اعلان مجدد)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ولایتی هلمند خویش به حیث معاون بخش اطفال استخدام می‌نمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی  تاریخ 15  سرطان  سال 1394 به شعبه پذیرش این کمیسیون در دفتر ولایتی هلمند و دفتر مرکزی  مراجعه نموده و سوانح خویش را تسلیم نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

براین اساس پست معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال مستقیما به آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

 

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مسولیت‌های کلیدی:

معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفاتر ساحوی و ولایتی وظایف و صلاحیت‌های ذیل را به عهده دارند:

 1. انجام اجراات و فعالیت‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با مفاد برنامه استراتژیک و عمل کمیسیون
 2. رسیدگی کامل به شکایات و عرایض رسیده به بخش وتعقیب آن در مراجع قضایی وعدلی با هماهنگی بخش نظارت و بررسی دفتر مربوطه
 3. رسیدگی موثر به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال و تطبیق مفاد مندرج در ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه / ولایت کاری
 4. برنامه ریزی، اجرا وگذارش‌دهی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با برنامه‌های استراتیژیک و عمل کمیسیون بدون تاخیر
 5. رعایت موازین، مقررات و لایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش
 6. سهم‌گیری و اشتراک در برنامه‌های ارتقای ظرفیت که از جانب کمیسیون و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی دایر می‌گردد
 7. اشتراک فعال در جلسات، کارگاه‌ها و مناسبت‌های مرتبط به حقوق بشر
 8. برقرار نمودن روابط موثر و معتبر با نهادهای حکومتی و غیر حکومتی ملی و بین‌المللی در رابطه به موضوعات مربوط به حمایت و انکشاف حقوق اطفال در حوزه / ولایت مربوطه
 9.  اشتراک و سهم‌گیری فعال و موثر در شبکه عملیاتی محافظت اطفال (CPAN) در حوزه / ولایت مربوطه
 10. اجرای سایر امور مربوط به بخش که از طرف رئیس دفتر، هماهنک کننده بخش و آمر بخش تقاضا می‌گردد
 11. سهم‌گیری و همکاری در ارزیابی موثر برنامه‌های بخش حمایت از حقوق اطفال و سنجش مصارف آن جهت بهبود اجراات بخش
 12. همکاری در تهیه گذارش بود جوی بخش با آمر و سایر همکاران
 13. اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری، رویکرد "عدم آسیب رساندن" و منافع علیای طفل همیشه توسط کارمندان در همه اوقات و همه جا مورد احترام می‌باشد.
 14.  تدویر برنامه طفل به طفل در دفاتر ساحوی و ولایتی  تحت پوشش کمیسیون
 15. نظارت از چگونگی وضعیت اطفال در پروشگاه‌ها (اعم از دولتی و خصوصی)، کودکستان‌ها، مکاتب، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، شفاخانه‌ها، کلینک‌ها، خانه‌های امن، شلترهای اطفال، فابریکات و کارخانه‌جات که اطفال مشغول کار هستند، هوتل‌ها و رستورانت‌ها و همچنان نظارت عمومی اطفال توسط ناظر ساحوی.
 16. انجام مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی با رسانه‌ها پیرامون وضعیت اطفال در افغانستان وساحات مربوطه ولایات تحت پوشش. 
 17. و سایر امورات مربوط به ارتقا حقوق اطفال که از طرف آمر بخش سپرده می‌شود.

 

معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال  باید قابلیت‌هایی ذیل را دارا باشد:

 1. تبارز بالای صداقت، تعهد در مطابقت با ارزش‌های کمیسیون و اصول رفتاری کمیسیون.
 2. ارتقا و اعتلای چشم انداز، رسالت، اهداف استراتژیک  و ارزش‌های کمیسیون.
 3. نشان دادن سطح بالایی از حساسیت به رعایت و تطابق با موضوعات چون جندر، ملیت، قومیت، زبان، مذهب و سن.
 4. رفتار محترمانه با همه همکاران و مراجعین و همه مردم بدون تبعیض و امتیاز.

بر علاوه معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال تلاش‌های را جهت ارتقای سطح علمی، آموزش و مدیریت اندوخته‌های علمی در کمیسیون از طریق نشان دادن رهبری و مدیریت و مثال‌های عینی شخصی انجام می‌دهد.

 

معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال باید:

 1. سهم‌گیری در پیشبرد برنامه‌ریزی بر اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه، و گزارش دهی؛
 2. سهم‌گیری در طرح و مدیریت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزیابی از پیش رفت آنان؛
 3. آشنایی با اساسات ابتدایی اداره امور مالی و قوای بشری، اجرای امور قراردادها و تکنولوژی معلوماتی و ارتباطات عامه؛
 4. آشنایی کار با سیستم‌های جدید و رفع منازعه در مورد روابط کارمندان تابع؛

را داشته باشد.

 

در عرصه رهبری و مدیریت، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال به کارهای ذیل می‌پردازد:

برقراری روابط مستحکم با نهادهایی همکار، همکاران داخلی کمیسیون و مراجعین.

توجه به نتیجه و پیامدها و پاسخ مثبت به اظهار نظرات ارایه شده.

روحیه بالا و انرژی کافی در رابطه به کارهای محول شده.

تبارز بالای از قابلیت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.

تبارز و علاقمندی برای تغییر و قابلیت مدیریت در شرایط و موضوعات مغلق.

اشتراک و سهم‌گیری موثر گروه‌های کاری با کارمندان در عرصه وظایف و مهارت‌های رفع منازعه.

 

تحصیلات، مهارت‌ها و تجارب

داشتن لیسانس در رشته حقوق،

5 سال تجربه کاری

زبان:  پشتو، دری و انگلیسی

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

آنهائیکه شارت لیست می‌شوند برای مصاحبه دعوت خواهند شد. وقت مصاحبه بعداً اعلان می‌گردد.

 آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب