عنوان وظیفه: ناظر سرحدی (اعلان مجدد)

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند از طبقه اناث در بخش اطفال به صفت ناظر سرحدی در دفتر ساحوی جلال آباد خویش نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  15سرطان 1394 خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفتر ساحوی جلال آباد کمیسیون و یا دفتر مرکزی در کابل  ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس‌های الکترونیک ([email protected] ( درخواست نمایند.

 

موقعیت: دفتر ساحوی جلال آباد

گزار شدهی: به امر بخش مربوطه 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امور آن توسط  دارالانشای آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را روی دست دارد.

براین اساس پست ناظر ساحوی حقوق اطفال در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش از اهمیت اساسی برخوردار است. ناظر سرحدی حقوق اطفال مستقیما به آمربخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال گزارش می‌دهد و همچنان به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی و هماهنگ کننده برنامه‌های حمایت و انکشاف حقوق اطفال جوابگو بوده و با آنان مشوره و گزارش ارایه می‌نمایند.

وظایف و مسئولیت‌ها:

ناظر سرحدی حقوق اطفال دفاتر ساحوی و ولایتی وظایف و صلاحیت‌های ذیل را به عهده دارند:

 1. تهیه وترتیب راپورهای هفته‌وار، ماهوار، در مورد فورمه‌های ثبت شده
 2. نظارت از  وضعیت اطفال در  سرحد تورخم، زنج و اسلام قلعه
 3. انجام مصاحبه با اطفال در سرحد ات
 4. حد اقل ماهانه 100 مصاحبه  70 پسر و 30 دختر و یا  اگر بیشتر از ان باشد 
 5. نظارت از وضعیت اطفال در ولسوالی‌های نزدیک سرحد
 6. نظارت از وضعیت اطفال کارگر که در داش‌های خشت کار می‌کنند و کارخانه‌ها
 7. اشتراک در مجالس سپن در صورت که امر و یا معاون برایش هدایت دهد
 8. هماهنگی نزدیک با سایر بخش‌های کمیسیون در اجرای امورات روزمره
 9. و سایر امورات که از طرف امر بخش  رئس دفتر و هماهنگ کننده سپرده می‌شود.

ناظرسرحدی حقوق اطفال  باید قابلیت‌های ذیل را دارا باشد:

 1. تبارز بالای صداقت، تعهد در مطابقت با ارزش‌های کمیسیون و اصول رفتاری کمیسیون.
 2. ارتقا و اعتلای چشم انداز، رسالت، اهداف استراتژیک  و ارزش‌های کمیسیون.
 3. نشان دادن سطح بالایی از حساسیت به رعایت و تطابق با موضوعات چون جندر، ملیت، قومیت، زبان، مذهب و سن.
 4. رفتار محترمانه با همه همکاران و مراجعین و همه مردم بدون تبعیض و امتیاز.

بر علاوه ناظر حقوق اطفال تلاش‌های را جهت ارتقای سطح علمی، آموزش و مدیریت اندوخته‌های علمی در کمیسیون از طریق نشان دادن رهبری و مدیریت  و مثال‌های عینی شخصی انجام می‌دهد.

ناظرساحوی حقوق اطفال باید:

 1. سهم‌گیری در پیشبرد برنامه‌ریزی بر اساس مدیریت مبتنی بر نتیجه، و گزارش دهی؛
 2. سهم‌گیری در طرح و مدیریت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزیابی از پیش رفت آنان؛
 3. آشنایی با اساسات ابتدایی اداره امور مالی و قوای بشری، اجرای امور قراردادها و تکنولوژی معلوماتی و ارتباطات عامه؛
 4. آشنایی کار با سیستم‌های جدید و رفع منازعه در مورد روابط کارمندان تابع؛ داشته باشد.

در عرصه رهبری و مدیریت، ناظر ساحوی حقوق اطفال به کارهای ذیل می‌پردازد:

برقراری روابط مستحکم با نهادهایی همکار، همکاران داخلی کمیسیون و مراجعین.

توجه به نتیجه و پیامدها و پاسخ مثبت به اظهار نظرات ارایه شده.

روحیه بالا و انرژی کافی در رابطه به کارهای محول شده.

تبارز بالای از قابلیت‌های تحریری و شفاهی در ارتباطات.

تبارز و علاقمندی برای تغیر و قابلیت مدیریت  در شرایط و موضوعات مغلق.

اشتراک و سهم‌گیری موثر گروه‌های کاری با کارمندان در عرصه وظایف و مهارت‌های رفع منازعه.

تحصیلات، مهارت‌ها و تجارب

داشتن لیسانس در رشته حقوق،

5 سال تجربه کاری

 

زبان:  پشتو، دری و انگلیسی

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.


بازنشر این مطلب