اعلان وظیفه : آمربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

عنوان وظیفه : آمربخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چهار تن  خانم را که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش  حمایت و انکشاف حقوق  زنان در دفاتر ساحوی کابل،کندهار، گردیز و دفتر ولایتی بدخشان خویش به حیث آمر بخش استخدام مینمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ  24 دلو 1394 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی  و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ( ([email protected]درخواست نمایند.

موقعیت وظیفه : دفاتر ساحوی کابل،کندهار، گردیز و دفتر ولایتی بدخشان        

هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق زنان  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آوردها و نتایج می‌باشد. کمیسیون به خاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظر داشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان و ارتقأ سطح دانش جامعه در رابطه به حقو قی که زنان منحیث نصف از پیکر جامعه دارند. کارمند مذکور مستقیما به رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی جوابگو بوده و از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش،  گزارش می‌دهد. 

مسولیت‌های کلیدی:

 • اشتراک در جلسات هماهنگی  و هفته‌وار آمرین بخش‌ها به رياست رئيس دفتر مربوطه.
 • تهیه و ترتیب پلان کاری هفته‌وار، ماهانه، سالانه و تهیه گزارش از اجراأت آنها.
 • توظیف نمودن همکار بخش مربوط به وظایف محوله اش در مطابقت با لایحه کاری شان، ارزیابی و کنترل از اجراات در بخش مربوطه.
 • ایجاد فضای سالم کاری و هماهنگی  بین بخش مربوطه و ساير بخش‌های مربوطه.
 • تشخیص افراد، مؤسسات و ارگان‌های همکار و ایجاد رابطه نیک کاری جهت هم آهنگی در تطبیق اهداف پلان شده.
 • تهیه پلان سفرهای کاری به ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی و تطبیق آن بعد از ملاحظه رئیس دفتر ساحوی.
 • همکاری با بخش نشرات در تهیه برنامه‌های رادیویی، تلويزونی در مورد حقوق بشری زنان  و نشر آن از طریق رادیوها و تلویزیون‌های محلی.
 • ارائه مشوره حقوقی به زنانیکه به نسبت مشکلات به کمیسیون مراجعه می‌نمایند و هم معرفی زنانیکه قضایای شان به بررسی همه جانبه ضرورت داشته باشند، به بخش نظارت و بررسی.
 • بررسی مشترک قضایای نقض حقوق بشری‌ مربوط به زنان با بخش نظارت و بررسی در وقت ضرورت.
 • همکاری با بخش مطبوعلت در طرح بروشور، پوستر در مورد حقوق زنان و ارسال آن به دفتر مرکزی به منظور چاپ و استفاد.
 • اشتراک در کارگاه‌ها و مجالس آموزشی که از طرف دفتر مرکزی در نظر گرفته می‌شود.
 • اشتراک در جلسات شبکه و کمیته‌های دادخواهی جهت حمایت بهتر از زنان آسیب‌پذبر.
 • اشتراک در جلسات هماهنگی به اساس هدایت کمیشنر یا رئیس دفتر مربوطه.
 • انجام وظایف نظارتی (محبس اناثیه، خانه امن و شفاخانه‌ها).
 • کار در جهت بهبود وضعیت زنان در ولسوالی‌ها و قریه‌ها ( تدویر ورکشاپ‌ها و جلسات  آگاهی‌دهی) به روش‌های مختلف که قابلیت پذیرش را داشته باشد.
 • انجام تمام فعاليت‌های كه در لايحه وظايف بخش حمايت و توسعه حقوق زنان درج گرديده است.
 • سعی و تلاش جهت ارتقأ سطح آگاهی خود و کارمندان بخش مربوطه.
 • حفظ محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

آمر بخش حمايت از حقوق زنان در موقف كه كار مي‌نمايد بايد توانایي‌ها و شرايط لازم ذيل را نيز دارا باشد:

 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق.
 • داشتن تجربه کاری حد اقل سه سال در ادارات دولتی یا نهادهای غیر دولتی معتبر.
 • توانایی در تامین ارتباطات کاری.
 • تامین فضای همکاری.
 • انجام سفرهای کاری در ولایات و ولسوالی‌ها
 • مهارت در لسان‌های دری و پشتو و هم چنان مهارت در برنامه‌های کمپیوتر.
 • آشنائی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده میشود .

 

بااحترام

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب