اعلان وظیفه: معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

عنوان وظیفه:   معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چهار تن  خانم را که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در  بخش  حمایت و انکشاف حقوق  زنان در دفاتر ساحوی کابل،کندهار، گردیز و دفتر ولایتی بدخشان خویش به حیث معاون بخش استخدام مینمایند شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ  24 دلو 1394 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی  و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ( ([email protected]درخواست نمایند.

موقعیت وظیفه:  دفاتر ساحوی کابل ،کندز و گردیز  

هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق زنان  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

به این اساس موقف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش  حمایه و انکشاف حقوق زنان و دادن آگاهی به آنها است تا زنان بتواند شرکت فعال در عرصه‌های مختلف زندگی(سیاسی و مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) داشته باشند. کارمند مذکور مستقیما به آمربخش جوابگو بوده از آن طریق به رئیس دفتر ساحوی/ و لایتی، از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش گزارش می‌دهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • در صورت نبود آمر بخش اشتراک در جلسات هماهنگی هفته‌وارآمرین.
 • همکاری با آمر بخش در تهیه گزارش ماهوار و سپردن آن به وقت و زمانش به رئیس دفتر.
 • سهمگیری فعال با آمر بخش مربوطه در تطبیق پلان کاری ترتیب شده.
 • توانائی در تشخیص افراد، مؤسسات و ارگان‌های همکار و ایجاد رابطه نیک  کاری جهت هماهنگی در تطبیق اهداف پلان شده.
 • همكاری در تنظیم برنامه مسافرت‌های کاری به ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی.
 • همکاری با آمر بخش در جهت تهیه بروشور، پوستر و مواد آموزشی در مورد حقوق زن.
 • اشتراک در ورکشاپ‌ها و مجالس آموزشی به اساس معرفی رئیس دفتر ساحوی ولایتی.
 • سعی در جهت بهبود وضعیت زنان در ولسوالی‌ها و قریه‌ها (تامین روابط، تدویر ورکشاپ‌های آگاهی دهنده) به روش‌های مختلف که قابلیت پذیرش را داشته باشد.
 • حفظ محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • همكاری با آمر بخش مربوطه در تطبيق فعاليت‌های كه در لايحه وظايف بخش حمايت و توسعه حقوق زنان درج گرديده است.

 

معاون  بخش حمايت از حقوق زنان در موقف كه كار مي‌نمايد بايد توانایي‌ها و شرايط لازم ذيل را نيز دارا باشد:

 • درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق.
 • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال در ادارات دولتی یا نهادهای غیر دولتی معتبر.
 • توانایی در تامین ارتباطات کاری.
 • تامین فضای همکاری .
 • انجام سفرهای کاری در ولایات و ولسوالی‌ها
 • مهارت در لسان‌های دری و پشتو و هم چنان مهارت کافی در برنامه‌های کمپیوتر.
 • آشنایی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده می‌شود .

 

بااحترام

آمریت کادر و پرسونل


بازنشر این مطلب