اعلان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت

عنوان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند به صفت آمر در بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت  خویش در دفتر ساحوی کابل نیاز دراد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  24 دلو 1394 سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمة یک ورق درخواستی به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (([email protected] درخواست نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف از حقوق  اشخاص دارای معلولیت در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. آمر بخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت مستقیما به هماهنگ کننده بخش و همچنان رئیس دفتر ساحوی جواب گو بوده با آنان مشوره وگذارش ارایه می‌نماید.

 

موقعیت: دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزار شدهی: به هماهنگ کننده بخش

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 1. اطمينان از اجرات و فعاليت‌هاي بخش در مطابقت با مفاد برنامه استراتيژيك و برنامه عمل كميسيون
 2. آمر بخش وظيفه دارد كه گزارش انجام فعاليت‌هاي روزانه، هفته‌وار و ماهوار خود را كه منتج به نتيجه شده است را بعد از ملاحظه شد رئيس دفتر مربوطه به هماهنگ كننده بخش به صورت مرتب گزارش داده و از تحولات كه در ساحه كاري در مورد وضعيت اشخاص داراي معلوليت رخ مي‌دهد نيز گزارش تهيه و به هماهنگ كننده بخش ارسال كند.
 3. آمر بخش مكلف است كه پلان ربع‌وار و سالانه بخش را در مطابقت با برنامه عمل كميسيون تهيه و براي انجام آن از هيچگونه سعي دريغ نورزيده و پلان‌هاي مالي اش را نيز پيش بيني و به موقع به مسئولين ذيربط بسپارد.
 4. نظارت از وضعيت اشخاص داراي معلوليت در آسايشگاه‌هاي وزارت كار، امور اجتماعي شهدا و معلولين، مرستون‌ها، شفاخانه‌هاي رواني، مكاتب و غيره در مورد اشتغال، مراقبت‌هاي صحي، آموزش و پرورش، تعداد اشخاص داراي معلوليت و... و تهيه گزارش در مورد و وارد نمودن يافته‌ها به ديتابيس بخش.
 5. هماهنگي لازم براي رسيدگي به شكايات واصله حقوق بشري با ساير بخش‌هاي پروگرامي كميسيون و هم در مورد تطبيق برنامه‌هاي مشترك از جمله راه اندازي کارگاه‌ها و غيره.
 6. رعايت موازين مقررات و لوايح كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و اطمينان از رعايت  آن توسط كارمندان بخش.
 7. تصميم‌گيري در رابطه به موضوعات كاري بخش و دفتر مربوطه و پيشنهاد آن به مقام‌هاي بالايي جهت اجراات.
 8. سهم‌گيري در مورد بالا بردن ظرفيت كارمندان بخش و نهادهاي مدني اشخاص داراي معلوليت.
 9. ايجاد كميته‌هاي دادخواهي در سطح ولايات تحت پوشش و اشتراك فعال در جلسات كميته‌هاي داد خواهي و ساير كميته‌ها در مورد اشخاص داراي معلوليت.
 10. اجراي ساير امور مربوطه به بخش اشخاص داراي معلوليت كه از طريق رئيس دفتر و هماهنگ كننده بخش به آن سپرده مي‌شود.
 11. تبارز بالاي صداقت، تعهد در مطابقت با ارزش‌هاي كميسيون منجمله حفظ محرميت در داخل و خارج كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان .
 12. رفتار محترمانه با همه همكاران و مراجعين بخش بدون تبعيض و امتياز.
 13. بر قرار نمودن روابط موثر و معتبر با نهادهاي حكومتي و غير حكومتي، نهادهاي ملي و بين‌المللي كه در رابطه با اشخاص داراي معلوليت كار مي‌نمايند در حوزه كاري اش.

برعلاوه آمر بخش حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت بايد توانمندي‌هاي ذيل را نيز داشته باشد:

 • قابليت پيشبرد برنامه‌ريزي بر اساس مديريت مبتي برنتيجه
 • قابليت طرح و مديريت پروژه‌ها و پروگرام‌ها و نظارت و ارزيابي از پيشرفت آن.
 • تبارز بالاي قابليت‌هاي تحريري و شفاهي در ارتباطات.
 • داشتن روحيه بالا و انرژي كافي در رابطه به اجراي امور محوله و رهبري  و رهنمايي موثر گروه كاري
 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق .
 • داشتن تجربه کاری حد اقل سه سال در ادارات دولتی یا نهادهای غیر دولتی معتبر.
 • توانایی در تامین ارتباطات کاری.
 • تامین فضای همکاری .
 • مهارت در لسان‌های دری و پشتو و هم چنان مهارت کافی در برنامه‌های مورد نیاز کمپیوتر.
 • آشنائی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده می‌شود.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کنندة است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب