اعلان وظیفه: ریس دفاتر ولایتی ارزگان و غور

عنوان وظیفه: ریس دفاتر ولایتی ارزگان و غور  

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو کارمند به صفت ریس دفاتر ولایتی ارزگان و غور، نیاز دارد. شایقین احراز این پست می‌توانند که الی تاریخ 30 دلو 1394سال جاری خورشیدی خلص سوانح، اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمة یک ورق درخواست نموده و به آدرس دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون و یا دفتر مرکزی تحویل داده و در صورت دسترسی به انترنت مستقیماً به آدرس‌ الکترونیک (([email protected] ارسال نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی از اهمیت اساسی برخوردار است.ریاست دفاتر مستقیما به ریاست اجرایی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

موقعیت: دفاتر ولایتی ارزگان و غور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

گزارشدهی: به ریاست اجرائیه

مسؤلیت‌های کلیدی:

 • ایجاد محیط کاری سالم و هماهنگی میان تمام بخش‌ها.
 • مدیریت و رهبری تمام بخش‌های اداری و مالی و برنامه‌ای دفتر مربوطه.
 • تسهیل فرصت‌های کاری برای تمام برنامه‌ها و بخش‌های اصلی دفتر
 • نظارت دقیق بر اجرای برنامه عمل.
 • تدویر جلسات هفته‌ای، ماهانه و جلسه فوق‌العاده با پرسونل.
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقای ظرفیت حرفه‌ای کارمندان.
 • نهایی‌سازی و تصویب گزارش هفته‌‌ای، ماهانه و (فوق العاده)، و اطمینان از ارسال به موقع آن به بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی.
 •  جلوگیری از سوء استفاده و یا استفاده نادرست از امکانات اداره.
 • هماهنگی فعالیت‌ها با سازمان‌های که در عرصه‌های مشابه فعالیت دارند.

 

داشتن شرایط لازم برای احراز این موقف‌ها:

 • درجه تحصیل حد اقل لیسانس حقوق.
 • تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل 5 سال.
 • توانایی و مهارت صحبت کردن، خواندن و نوشتن سلیس و روان به زبان‌های ملی.
 • توانایی صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.
 • توانایی تأمین روابطه سالم با ادارات و ارگان‌های همکار دولتی و غیردولتی.

 

دانستن پروگرام‌های کپیوتر در استخدام کمک می‌کند.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کنندة است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری

نوت: توقع داریم متقاضیان محترم توسط تلفون مزاحم همکاران کمیسیون نشوند در صورت نیاز به معلومات اضافی لطف نموده ذریعه ایمل آدرس که در اعلان است با بخش منابع بشری در تماس شده حل مطلب فرمایند.


بازنشر این مطلب