اعلان وظیفه: ریس دفتر ولایتی ارزگان

عنوان وظیفه: ریس دفتر ولایتی ارزگان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 26 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

 

موقعیت: دفتر ولایتی ارزگان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزار شدهی: به ریاست دارالانشاه

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 • ایجاد محیط کاری سالم و هماهنگی میان تمام بخش‌ها.
 • مدیریت و رهبری تمام بخش‌های اداری و مالی و برنامه‌ای دفتر مربوطه .
 • تسهیل فرصت‌های کاری برای تمام برنامه‌ها و بخش‌های اصلی دفتر
 • نظارت دقیق بر اجرای برنامه عمل.
 • تدویر جلسات هفته‌ای ، ماهانه و جلسه فوق العاده با پرسونل.
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقای ظرفیت حرفه‌ای کارمندان
 • نهایی‌سازی و تصویب گزارش هفته‌ای، ماهانه و (فوق العاده)، و اطمینان از ارسال به موقع آن به بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی
 •  جلوگیری از سوء استفاده و یا استفاده نادرست از امکانات اداره
 • هماهنگی فعالیت ها با سازمان های که در عرصه های مشابه فعالیت دارند..

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • درجه تحصیل حد اقل لیسانس حقوق.
 • تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل 5  سال.
 • توانائی و مهارت  صحبت کردن ، خواندن و نوشتن سلیس و روان به زبانهای ملی.
 • توانائی صحبت کردن ، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات .
 • توانائی تامین روابطه سالم با ادارات و ارگانهای همکاردولتی و غیر دولتی .

د انستن پرو گر ا م ها ی کپیو تر د ر استخد ام کمک می کند .

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد شایسته ، حق اولویت داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

با احترام

آمریت منابع بشری

نوت : توقع داریم متقاضیان محترم توسط تلیفون مزاحم همکاران کمیسیون نشوند در صورت نیاز به معلومات اضافی لطف نموده ذریعه ایمل ادرس که در اعلان است با بخش منابع بشری در تماس شده حل مطلب فرمایند .


بازنشر این مطلب