اعلان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت

عنوان وظیفه: آمربخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفاتر ساحوی بامیان  و گردیز به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 23 ثور 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی ، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست آمریت بخش حمایت و انکشاف از حقوق  اشخاص دارای معلولیت در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده بخش حمایت ازحقوق اشخاص دارای معلولیت از اهمیت اساسی برخوردار است. آمربخش حمایت و انکشاف ازحقوق اشخاص دارای معلولیت مستقیما به هماهنگ کننده بخش و همچنان رئیس دفتر ساحوی جواب گو بوده با انان مشوره  وگذارش ارایه مینمایند.

موقعیت: دفاتر ساحوی  بامیان و گردیز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزار شدهی: به هماهنگ کننده بخش

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 1. اطمينان از اجرات وفعاليت‌هاي بخش در مطابقت با مفاد برنامه استراتيژيك و برنامه عمل كميسيون
 2. آمر بخش وظيفه دارد كه گزارش انجام فعاليت‌هاي روزانه، هفته‌وار و ماهوار خود را كه منتج به نتيجه شده است را بعد از ملاحظه شد رئيس دفتر مربوطه به هماهنگ كننده بخش به صورت مرتب گزارش داده و از تحولات كه در ساحه كاري در مورد وضعيت اشخاص داراي معلوليت رخ ميدهد نيز گزارش تهيه و به هماهنگ كننده بخش ارسال كند.
 3. آمر بخش مكلف است كه پلان ربع وار و سالانه بخش را در مطابقت با برنامه عمل كميسيون تهيه و براي انجام آن از هيچگونه سعي دريغ نورزيده و پلان هاي مالي اش رانيز پيش بيني و به موقع به مسئولين ذيربط بسپارند.
 4. نظارت از وضعيت اشخاص داراي معلوليت در آسايشگاههاي وزارت كار امور اجتماي شهدا و معلولين ، مرستون ها ، شفاخانه هاي رواني ،مكاتب وغيره در مورد اشتغال، مراقبت هاي صحي ، آموزش و پرورش، تعداد اشخاص داراي معلوليت و...و تهيه گزارش در مورد و وارد نمودن يافته ها به ديتا بيس بخش .
 5. هماهنگي لازم براي رسيدگي به شكايات واصله حقوق بشري با ساير بخش هاي پروگرامي كميسيون و هم در مورد تطبيق برنامه هاي مشترك از جمله راه اندازي وركشاپ ها و غيره.
 6. رعايت موازين مقررات و لوايح كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و اطمينان ازرعايت  آن توسط كارمندان بخش .
 7. تصميم گيري در رابطه به موضوعات كاري بخش و دفتر مربوطه و پيشنهاد آن به مقام هاي بالايي جهت اجرات.
 8. سهم گيري در مورد بالا بردن ظرفيت كارمندان بخش و نهاد هاي مدني اشخاص داراي معلوليت.
 9. ايجاد كميته هاي دادخواهي در سطح ولايات تحت پوشش واشتراك فعال در جلسات كميته هاي داد خواهي و ساير كميته ها در مورد اشخاص داراي معلوليت.
 10. اجراي ساير امور مربوطه به بخش اشخاص داراي معلوليت كه از طريق رئيس دفتر و هماهنگ كننده بخش به آن سپرده مي شود.
 11. تبارز بالاي صداقت ،تعهد در مطابقت با ارزش هاي كميسيون منجمله حفظ محرميت در داخل و خارج كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان .
 12. رفتار محترمانه با همه همكاران و مراجعين بخش بدون تبعيض و امتياز .
 13. بر قرار نمودن روابط موثر و معتبر با نهاد هاي حكومتي و غير حكومتي ،نهاد هاي ملي و بين المللي كه در رابطه با اشخاص داراي معلوليت كار مي نمايند در حوزه كاري اش.

برعلاوه آمر بخش حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت بايد توانمندي هاي ذيل را نيز داشته باشد:

 • قابليت پيشبرد برنامه ريزي بر اساس مديريت مبتي برنتيجه
 • قابليت طرح ومديريت پروژه ها و پروگرام ها و نظارت و ارزيابي از پيشرفت آن.
 • تبارز بالاي قابليت هاي تحريري و شفاهي در ارتباطات .
 • داشتن روحيه بالا و انرژي كافي در رابطه به اجراي امور محوله و رهبري  و رهنمايي موثر گروه كاري
 • داشتن شرایط لازم برای موقف:
 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق.
 • داشتن تجربه کاری حد اقل سه سال در ادارات دولتی یا نهاد های غیر دولتی معتبر.
 • توانائی در تامین ارتباطات کاری.
 • تامین فضای همکاری.
 • مهارت در لسانهای دری و پشتو و کمپیوتر.
 • آشنائی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده میشود.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

نوت: صرفا افراد دارای معلولیت شارت لیست شده و به مصاحبه فرا خوانده می‌شود.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب