عنوان وظیفه: آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند خانم که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشند در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر ساحوی خویش به حیث آمر بخش استخدام می‌نمایند. شایقین محترم احراز این موقف میتوانند الی تاریخ 10 سرطان 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر ساحوی کابل ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم میتوانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) درخواست نمایند.

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

هدف وظیفه: حمايه و انکشاف حقوق زنان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان مسؤلیت نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آوردها و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطر انسجام هر چه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان و ارتقأ سطح دانش جامعه در رابطه به حقو قی که زنان منحیث نصف از پیکر جامعه دارند. کارمند مذکور مستقیما به رییس دفتر ساحوی/ ولایتی جوابگو بوده و از پیشرفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش،  گزارش میدهد. 

مسولیت‌های کلیدی:

 • اشتراک در جلسات هماهنگی و هفته‌وار آمرین بخش‌ها به رياست ریيس دفتر مربوطه.
 • تهیه و ترتیب پلان کاری هفته‌وار، ماهانه، سالانه و تهیه گزارش از اجراأت آنها.
 • توظیف نمودن همکار بخش مربوط به وظایف محوله اش در مطابقت با لایحه کاری شان، ارزیابی و کنترل از اجراأت در بخش مربوطه.
 • ایجاد فضای سالم کاری و هماهنگی بین بخش مربوطه و ساير بخش‌های مربوطه.
 • تشخیص افراد، مؤسسات و ارگان‌های همکار و ایجاد رابطه نیک کاری جهت هم آهنگی در تطبیق اهداف پلان شده.
 • تهیه پلان سفرهای کاری به ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی و تطبیق آن بعد از ملاحظه رییس دفتر ساحوی.
 • همکاری با بخش نشرات در تهیه برنامه‌های رادیویی، تلويزونی در مورد حقوق بشری زنان  و نشر آن از طریق رادیوهاو تلویزیون‌های محلی.
 • ارائه مشوره حقوقی به زنانیکه به نسبت مشکلات به کمیسیون مراجعه می‌نمایند و هم معرفی زنانیکه قضایای شان به بررسی همه جانبه ضرورت داشته باشند، به بخش نظارت و بررسی.
 • بررسی مشترک قضایای نقض حقوق بشری‌ مربوط به زنان با بخش نظارت و بررسی در وقت ضرورت.
 • همکاری با بخش مطبوعلت در طرح بروشور، پوستر در مورد حقوق زنان و ارسال آن به دفتر مرکزی به منظور چاپ و استفاد.
 • اشتراک در ورکشاب‌ها و مجالس آموزشی که از طرف دفتر مرکزی در نظر گرفته میشود.
 • اشتراک در جلسات شبکه و کمیته‌های دادخواهی جهت حمایت بهتر از زنان آسیب‌پذبر.
 • اشتراک در جلسات هماهنگی به اساس هدایت کمیشنر یا رییس دفتر مربوطه.
 • انجام وظایف نظارتی (محبس اناثیه، خانه امن و شفاخانه‌ها).
 • کار در جهت بهبود وضعیت زنان در ولسوالی‌ها و قریه‌ها (تدویر ورکشاپ‌ها و جلسات  آگاهی‌دهی) به روش‌های مختلف که قابلیت پذیرش را داشته باشد.
 • انجام تمام فعاليت‌های كه در لايحه وظايف بخش حمايت و توسعه حقوق زنان درج گرديده است.
 • سعی و تلاش جهت ارتقأ سطح آگاهی خود و کارمندان بخش مربوطه.
 • حفظ محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

آمر بخش حمايت از حقوق زنان در موقف كه كار مي‌نمايند بايد توانایي‌ها و شرايط لازم ذيل را نيز دارا باشد:

 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق.
 • داشتن تجربه کاری حد اقل پنج سال در ادارات دولتی یا نهادهای غیردولتی معتبر.
 • توانایی در تأمین ارتباطات کاری.
 • تأمین فضای همکاری.
 • انجام سفرهای کاری در ولایات و ولسوالی‌ها
 • مهارت در لسان‌های دری و پشتو و کمپیوتر.
 • آشنائی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده می‌شود.

آمریت کادر و پرسونل

 


بازنشر این مطلب