عنوان وظیفه: محقق (عضو بخش) تحقیقات و مطالعات حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش تحقیقات و مطالعات حقوق بشر به حیث عضو بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ  01 سنبله  1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک ([email protected]) سوانح خود را ارسال نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی ، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست محقق (عضوبخش )تحقیقات و مطالعات حقوق بشر  از اهمیت اساسی برخوردار است. محقق  مستقیما به آمربخش و آن طریق به هماهنگ کننده و بخش و ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری بخش  پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

 

موقعیت: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

گزار شدهی: به هماهنگ کننده بخش

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 1. نوشتن گزارش‌های موضوعی و تحقیقی مطابق برنامه عمل کمیسیون و طبق هدایت آمر و هماهنگ کننده بخش و حصول اطمینان از اینکه گزارش‌ها به طور دقیق، درست و مطابق اصول و روش‌های علم تحقیق در مدت زمان تعیین شده، تهیه و نشر می‌شود
 2. سهم‌گیری در راه اندازی تحقیقات میدانی و کتابخانه‌ای مطابق روش‌های علم تحقیق و انجام سفرهای کاری در ولایات در صورتی که ضرورت باشد
 3. سهم‌گیری در تهیه پرسشنامه‌ها و چگ لیست‌ها برای انجام تحقیقات میدانی
 4. تهیه دستنامه‌های آموزشی حقوق بشر مطابق برنامه عمل کمیسیون
 5. برنامه‌ریزی برای اجرای بهتر کار به شمول تهیه پلان ماهانه و هفتگی و تهیه گزارش‌های کاری از اجراات خویش
 6. ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر به هیات رهبری و سایر همکاران کمیسیون
 7. اشتراک در کنفرانس‌ها و سیمنارهای حقوق بشری که توسط سایر سازمان‌ها در خارج و داخل کشور برگزار می‌شود
 8. سایر وظایف مرتبط که توسط هماهنگ کننده و آمر بخش به وی سپرده می‌شود.
 9. همکاری با سایر بخش‌های برنامه‌ای در نوشتن و یا اصلاح گزارش‌های موضوعی و تحقیقی

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق.
 • توانائی در نوشتن گزارش‌های تحقیقی
 • داشتن تجربه کاری  حد اقل سه سال در ادارات دولتی یا نهادهای غیردولتی معتبر.
 • توانائی در تامین ارتباطات کاری.
 • تامین فضای همکاری.
 • مهارت در لسان‌های دری، پشتو و کمپیوتر.
 • آشنائی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده می‌شود.
 • توانائی در طرح پرسش‌نامه‌ها، تحلیل معلومات و نوشتن گزارش‌های تحققی.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد.

برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی ویا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.

 

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

نوت : صرف کسانیکه فارغ از دانشکده حقوق باشند شارت لیست می‌شوند.

 

با احترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب