عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

اعلان وظیفه

 

نمبر مسلسل: (06)

عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 ثور 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کندز به حیث معاون مطبوعات دربخش آموزش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 28 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر  مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش‌های پروگرامی را تاسیس نموده که از این میان بخش آموزش حقوق بشر منحیت یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزش‌های بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست‌ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می‌نماید.

به این اساس موقف معاونیت مطبوعات از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون مطبوعات مستقیما به آمر بخش آموزش حقوق بشر گزارش می‌دهد.

مسولیت‌های کلیدی:

 1. تنظیم وتوزیع نشرات کمیسیون به ارگان‌ها و ادارات دولتی، مراکز فرهنگی، آموزشی و سایر مراجع به طور شفاف و متوازن و مستند، با تفکیک نوع و تعداد نشرات در کتاب ثبت و سپس وارد کردن آن در یک دیتابس/جدول منظم کمپیوتر شده.
 2. اشتراک در جلسه‌های بخش آموزش حقوق بشر و ارتباط نزدیک با سایر بخش‌ها جهت ایجاد هماهنگی با بخش‌های پروگرامی به منظور ارسال نشرات کمیسیون برای توزیع آن از طریق همکاران بخش‌های پروگرامی که به ساحات تحت پوشش دفتر مربوطه به مأموریت می‌روند.
 3. همکاری و هماهنگی با آمر بخش آموزش حقوق بشر.
 4. عکس گرفتن و تهیه گزارش‌های خبری از برنامه‌های آموزشی، بخش آموزش حقوق بشر.
 5. ثبت دقیق کتاب‌های خریداری شده در دیتابس،حفاظت از کتاب‌های موجود.
 6. ثبت نام مراجعین در دیتابس به تفکیک زن و مرد.
 7. تهیه گزارش از فعالیت‌های هفته‌وار، ماه‌وار و سالانه و ارسال آن به آمریت بخش آموزش حقوق بشر.
 8. تقویت و توسعه روابط فرهنگی با رسانه‌ها و نهادهای مدنی جهت تهیه، پخش و نشر نشرات کمیسیون .
 9. همکاری در تهیه برنامه‌های رسانه‌ای با بخش آموزش حقوق بشر.
 10. بلند بردن میزان همکاری رسانه‌های گروهی با کمیسیون.
 11. ابتکار و خلاقیت در ساحه کاری و تولید برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی وچاپی از طریق شناسایی و سازماندهی استعدادهای محلی و فراهم‌آوری مشارکت همگانی در ساحه امور فرهنگی کمیسیون.
 12. بایگانی یک نسخه از نشرات، اخبار، روزنامه‌ها و... به ویژه نشریه‌های که حاوی اطلاعات حقوق بشری بوده و در ارتباط با کمیسیون نگاشته شده باشند. معاونت مطبوعات موارد ذیربط به حقوق بشر را که در نشریه‌های بیرونی بازتاب یافته و به کمیسیون رسیده باشد، با آمر بخش آموزش حقوق بشر و رئیس دفتر شریک می‌نماید.
 13. اتخاذ تدابیر عملی و لازم برای تبلیغات موثر در جهت فرهنگ‌سازی مطابق اهداف کمیسیون که به  نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری کمک نماید.
 14.  تهیه گزارش‌های خبری از فعالیت‌های آموزشی بخش آموزش جهت نشر در ماهنامه و وبسایت کمیسیون.
 15. ایجاد ارتباط نزدیک همکاری با تمامی بخش‌های پروگرامی دفتر ساحوی/ولایتی کمیسیون در جهت انسجام و سازماندهی هرچه بهتر و بیشتر امورتبلیغی و بهره‌برداری از امکانات و فرصت‌ها.

 

تحصیل، مهارت‌ها و تجارب لازم:

 1. داشتن درجه لیسانس از رشته‌های حقوق، ژورنالیژم و ادبیات.
 2. توانایی مکالمه و مکاتبه به زبان‌های دری و پشتو.
 3. آشنایی و توانایی استفاده از وسایل سمعی و بصری و پروگرام‌های کامپیوتر.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی وگروه‌های اقلیت، ترجیح داده می‌شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب