اعلان تدارکاتی ضروریات بخش فناوری و معلومات

محترما:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ۹ قلم اجناس ضرورت بخش فناوری ومعلوماتی  خویش که دارای مشخصات ذیل است ضرورت دارد.

 

1:پنج پایه پرینترHP laserjet  M426  FDN

2 : چهل پایه لپتاپ Dell  Latitude E7470

3: یک پایه سرور DELL  PowerEdge R 710 با وندوز سرور 2012

4: شش پایه سوچ سیسکو CATALYST 3750 48 port

5: یک پایه فایر وال مایکرو تیک.

6: دوعدد هارد دیسک هشت تی بی برای سرور.

7: یک پایه یو پی اس 6 KAV/4200W

8: یک دانه انترنیت سیکورتی برای سرور.

9 : دو پایه پریجکتور  VPL  DX  2200 با پایه وپرده.

 

موسسات، شرکت های داخلی وخارجی که خواهش تهیه و رسانیدن آ نرا داشته باشند افرهای خویش را سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21  یوم تقویمی به دفتر منیجر عملیاتی کمیسیون واقع جاده عمومی فیض محمد کاتب، دارالامان، ناحیه ششم بین وزارت احیا وانکشاف دهات واداره عالی تفتیش سپرده شرط نامه ومشخصات را ملاحظه واخذ کرده میتوانند.

 جهت معلومات، و وضاحت بیشتر، داو طلبان علاقه مند میتوانند در جلسه قبل از آفر گشائی ومناقصه که ّبه تاریخ  10/3/1396 ساعت 9 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دائر میگردد اشتراک نمایند.

آفر گشائی و مجلس مناقصه به تاریخ17 / 03 /  1396  ساعت ۹ قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صورت میگیرد.

 

با احتــــــــــرام


بازنشر این مطلب