عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل: (07)

عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در دفترساحوی کابل به صفت معاون در بخش حمایت از حقوق زنان استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 15جوزا 1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونیت  بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از اهمیت اساسی برخوردار است. کارمند مذکور هدف از انجام وظیفه اش، حمایه کامل از حقوق زنان و ارتقأ سطح دانش جامعه در رابطه به حقو قی که زنان منحیث نصف از پیکر جامعه دارند. کارمند مذکور مستقیما به رئیس دفتر ساحوی جوابگو بوده و از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوط به  بخش، گزارش میدهد. 

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • در صورت نبود آمر بخش اشتراک درجلسات هماهنگی هفته‌وارآمرین.
 • همکاری با آمر بخش در تهیه گزارش ماهوار و سپردن آن به وقت و زمانش به رئیس دفتر.
 • سهمگیری فعال با آمر بخش مربوطه در تطبیق پلان کاری ترتیب شده.
 • توانایی در تشخیص افراد، مؤسسات و ارگان‌های همکار و ایجاد رابطه نیک کاری جهت هماهنگی در تطبیق اهداف پلان شده.
 • همكاری در تنظیم برنامه مسافرت‌های کاری به ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی.
 • همکاری با آمر بخش در جهت تهیه بروشور، پوستر و مواد آموزشی در مورد حقوق زن.
 • اشتراک در ورکشاپ‌ها و مجالس آموزشی به اساس معرفی رئیس دفتر ساحوی ولایتی.
 • سعی در جهت بهبود وضعیت زنان در ولسوالی‌ها و قریه‌ها (تأمین روابط، تدویر ورکشاپ‌های آگاهی دهنده) به روش‌های مختلف که قابلیت پذیرش را داشته باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • رعایت مقررات، رهنمودها و لوایح به خصوص طرز سلوک کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • همكاری با آمر بخش مربوطه در تطبيق فعاليت‌های كه در لايحه وظايف بخش حمايت و توسعه حقوق زنان درج گرديده است.

معاون  بخش حمايت از حقوق زنان در موقف كه كار مي‌نمايند بايد توانایي‌ها و شرايط لازم ذيل را نيز دارا باشد:

 • دارای درجه تحصیل حداقل لیسانس در رشته حقوق.
 • داشتن تجربه کاری حد اقل سه  سال در ادارات دولتی یا نهادهای غیردولتی معتبر.
 • توانائی در تامین ارتباطات کاری.
 • تامین فضای همکاری.
 • انجام سفرهای کاری در ولایات و ولسوالی‌ها
 • مهارت در لسانهای دری و پشتو و کمپیوتر.
 • آشنائی با زبان انگلیسی امتیاز شمرده میشود

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، ترجیح داده می شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب