عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی

اعلان وظیفه

 

نمبرمسلسل: (13)

عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی   

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به  حیث هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 15 سرطان1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک [email protected] سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی ، حمایتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف عضو نظارت، ارزیابی و گزارشدهی و مسوول جمع آوری معلومات    از اهمیت اساسی برخوردار است. عضو نظارت ، ارزیابی و گزارشدهی و مسوول جمع آوری معلومات  مستقیما به ریاست اجرائیه جواب گو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

وظایف و مسؤلیت های عمده:

 • رهبری بخش نظارت ارزیابی و گزارشدهی کمیسیون
 • تهیه پلان کاری بخش نظارت ارزیابی و گزارش دهی
 • ایجاد سیستم شفاف پاسخگویی وگزارش دهی به همکاری اعضا بخش
 • اجرای پروسه نظارت و ارزیابی از برنامه عمل به همکاری اعضای بخش
 • تدویر ورکشاب های ظرفیت سازی برای کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با نظارت، ارزیابی و گزارش دهی به همکاری اعضای بخش
 • همکاری در تدویر و اشتراک در مجالس هفته وار که از طرف بخش برگزار می گردد .
 • همکاری در تهیه گزارشات موضوعی حقوق بشر مطابق به برنامه عمل
 • ارائه مشوره های لازم جهت پیشبرد امور محوله برای همکاران در قسمت تطبیق پلان عمل.
 • تهیه گزارشات از اجراآت بخش به صورت ماهانه، ربعوار و سالانه
 • ایفای نقش فعال در تجدیدنظر و ارزیابی سالانه
 •  داشتن روحیه سالم کار جمعی در داخل شعبه.
 • رازداری و حفظ محرمیت در داخل شعبه.
 • همکاری در توحید و نهایی ساختن گزارشات عمومی که از دفاتر دریافت می گردد وارسال دوباره آن به دفاتر ساحوی/ولایتی و دست اندرکاران داخلی و بیرونی.
 • همکاری درارسال مکتوب و هدایات لازمه عندالضرورت به دفاتر ساحوی/ولایتی.
 • سفرهای رسمی کاری به دفاتر ساحوی /ولایتی جهت نظارت و ارزیابی از روند پیشبرد پلان استراتژیک و برنامه عمل
 • اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه پیشبینی نگردیده و جهت پیشبرد بهتر امور باشد

مهارت ها و تجارب لازم:

 • مهارت های عالی فردی، مردمی، با سیاست، مشوق، با اراده، رسیده، با تحلیل، با نظم، خلاق، فعال، ثابت قدم و روشن فکر
 • حد اقل 5 سال تجربه کار در بخش نظارت ، ارزیابی و گزارشدهی در یک مؤسسه بزرگ دارای دفتر مرکزی و تعدادی از کارمندان ساحوی
 • توانمندی مشهود در بازنگری، انکشاف، و پیاده نمودن متداوم سیستم ها و روش های نظارت ، ارزیابی و گزارشدهی  که برابر با نیازمندی های کنونی و آینده مؤسسه باشد و محیط کاری یی را ایجاد نماید که کارمندان بتوانند ظرفیت های شان را تا عالی ترین سطح ارتقا بدهند.
 • توانمندی مستند در ایجاد روابط عالی کاری و همآهنگی با سایر کارمندان، بویژه آنهائی که با هم روابط کاری دارند، و تأمین سازگاری با مقررات ملی، و بهترین عملکرد های بین المللی
 • حد اقل درجه تحصیلی لسانس در رشته مربوط
 • صراحت مسلکی به زبان های دری و پشتو
 • آشنائی با  MS Office و نرم افزار اداری
 • توانمندی مشهود در تطبیق روش های چند بعدی در ارزیابی و برخورد با چالش های کنونی و آینده و کار مؤثر و شایسته بصورت مستقلانه و گروپی در فضا و محیط تحت فشار
 • توانمندی مستند کار در سطح استراتیژیک ودر تیم مدیریت عالی رتبه

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی ویا اقلیت، حق اولویت داده می شود.


بازنشر این مطلب