کاریابی

عنوان وظیفه: معاون بخش مالی دفتر مرکزی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (38)

  عنوان وظیفه: معاون بخش مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: ۲۰ عقرب ۱۳۹۶

   


عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (37)

  عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 5 عقرب 1396

   


اعلان تولید و نشر برنامه های تلویزیونی

   

  دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد تا برای کیفیت بهتر٬ تولید و نشر هشت برنامه تلویزیونی (۱۵ دقیقه یی) را با یکی از تلویزیون ها و یا پرودکشن های مستقل قرارداد نماید.

  تلویزیونها و پرودکشن های مستقل که خواهش تولید و نشر آنرا داشته باشند آفرهای خویش را به شکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفتر مرکزی کمیسیون واقع در ناحیه ششم شهر کابل٬ دارالامان٬ جاده فیض محمد کاتب٬ بین اداره عالی تفتیش و وزرات محترم انکشاف دهات سپرده شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند.

  آفرگشایی و مجلس مناقصه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۹ قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.


عنوان وظیفه: ریس دفتر

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (33)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 22 سنبله 1396


اعلان اعمار سایه بان

  دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظردارد تا برای وسایط نقلیه خویش سایه بان اعمار نماید.

  موسسات وشرکت های داخلی که خواهش اعمار آنرا داشته باشند آفرهای خویش را بشکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون، واقع ناحیه ششم شهرکابل، دارالامان، جاده فیض محمد کاتب، بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات، سپرده وشرطنامه، نقشه ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

  آفرگشائی ومجلس مناقصه به تاریخ 12/ 06/ 1396 ساعت 9 قبل از ظهر درصالون جلسات دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.

   

  با احترام


عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (35)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: «34»

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف، کندز و بامیان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (31 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (30)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396