اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:662 تاریخ نشر:2017-02-12

تیر باران 6 نفر کارمندان صلیب سرخ در ولایت جوزجان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشتن 6 نفر کارمندان صلیب سرخ را به شدید ترین الفاظ محکوم مینماید.

هدف قرار دادن کارمندان نهادهای خیریه بین المللی( کارمندان ICRC)  یک عمل وحشتناک، غیر انسانی و غیر قانونی بوده که در مغایریت صریح با قوانین داخلی وقانونین بشردوستانه بین المللی واحکام دین مقدس اسلام قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت جدا میخواهد تا کارمندان موسسات خیریه غیر دولتی (ICRC) را مورد هدف قرار نداده و ازین بیشتر مرتکب جنایات جنگی نگردند.  همچنان قواعد بشردوستانه بین المللی را به صورت همه جانبه رعایت نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان بخصوص نیروهای امنیتی وکشفی و ارگانهای عدلی وقضایی کشور تقاضامند است تا در حفاظت وحمایت کارمندان موسسات خیریه بین المللی از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده و عاملین این جنایت هولناک را شناسایی ومورد تعقیب عدلی قرار دهند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

23 دلو1395


بازنشر این مطلب