اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1050 تاریخ نشر:2017-02-22

کشته و زخمی شدن 6 عضو یک خانواده در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اصابت مرمی هاوان را بریک منزل مسکونی در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا که به اثر آن یک طفل کشته و 5 تن دیگر به شمول 4 طفل زخمی شده اند، محکوم نموده و در زمینه افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی می‏ نماید.

کشته و زخمی شدن افراد ملکی به خصوص اطفال یک عمل غیرانسانی و غیرقانونی بوده که در مغایریت صریح با قوانین داخلی و قانونین بشردوستانه بین‏ المللی و احکام دین مقدس اسلام قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای مخالف مسلح دولت می‏ خواهد تا از انجام حملات راکتی بر منازل مسکونی خودداری نموده که اکثرا قربانیان این حملات افراد ملکی، اطفال و زنان می‏ باشد. همچنان قواعد بشردوستانه را به صورت همه جانبه رعایت نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان بهخصوص نیروهای امنیتی و کشفی و ارگان‏ های عدلی و قضایی کشور جدا می‏ خواهد تا در حفاظت و حمایت جان شهروندان و منازل مسکونی شان از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده و عاملین آن را شناسایی و مورد تعقیب عدلی قرار دهند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

2 حوت 1395


بازنشر این مطلب