اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:766 تاریخ نشر:2017-03-05

حمله انتحاری در حوزه ششم شهر کابل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام حمله انتحاری حوزه ششم  شهر کابل  را که به اثر آن تعداد از افرد ملکی  کشته و زخمی گردیده اند، به شدیدترین الفاظ محکوم میکند. حمله  به جان غیر نظامیان یک عمل غیرانسانی و بشری بوده که براساس حقوق بشردوستانه بینالمللی جنایت جنگی محسوب میشود.

هدف قرار دادن افراد و محلات مسکونی نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی و موازین حقوق بشر بوده و به ویژه نقض صریح مواد کنوانسیونهای چهارگانه جنوا و پروتکل الحاقی دوم آن میباشد. براساس اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی سازماندهی و انجام چنین حملات، نقض حقوق بشر محسوب شده و عاملین آن باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ادامه درخواستهای قبلی خود یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت به طور جدی تقاضا میکند تا افراد ملکی و اماکن غیرنظامی را مورد هدف قرار نداده و قواعد بینالمللی بشردوستانه را به طور کامل رعایت نمایند. نقض اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی عواقب جزایی داشته و میتواند توسط مکانیزمهای بینالمللی عدالت، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور تقاضا میکند تا در تأمین امنیت جان مردم بیش از پیش تلاش ورزند. تأمین امنیت از مکلفیتها و مسوولیتهای اصلی و قانونی نیروهای امنیتی بوده و نباید در این مورد غفلت صورت گیرد. 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

11حوت 1395


بازنشر این مطلب