اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:708 تاریخ نشر:2017-03-08

اعلامیه مطبوعاتی در محکومیت حمله مسلحانه بر شفاخانه سردار محمد داود خان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مسلحانه برشفاخانه سردار محمد داود خان را که به اثر ان تعداد از کارمندان صحی و مریضان ان شفاخانه کشته و زخمی گردیده اند، به شدی ترین الفاظ محکوم میکند. حمله  به مراکز صحی یک عمل غیر انسانی وبشری بوده که براساس حقوق بشردوستانه بینالمللی جنایت جنگی محسوب میشود.

هدف قرار دادن مراکز صحی (شفاخانه ها) نقض آشکار حقوق بشردوستانه بینالمللی و موازین حقوق بشر بوده و به ویژه نقض صریح مواد کنوانسیونهای چهارگانه جنوا میباشد. براساس اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی سازماندهی و انجام چنین حملات، نقض حقوق بشر محسوب شده و عاملین آن باید مورد پیگرد عدلی قرار بگیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ادامه درخواستهای قبَلی خود یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت به طور جدی تقاضا میکند تا اماکن عامه ( مراکز صحی وشفاخانه ها) را مورد هدف قرار نداده و قواعد بینالمللی بشردوستانه را به طور کامل رعایت نمایند. نقض اصول حقوق بشردوستانه بینالمللی عواقب جزایی داشته و میتواند توسط مکانیزمهای بینالمللی عدالت، مورد پیگرد عدلی قرار بگیرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور تقاضا میکند تا در تأمین امنیت جان مردم بیش از پیش تلاش ورزند. تأمین امنیت از مکلفیتها و مسوولیتهای اصلی و قانونی نیروهای امنیتی بوده و نباید در این مورد غفلت صورت گیرد. 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

18حوت 1395


بازنشر این مطلب