اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:595 تاریخ نشر:2017-07-02

اعلامیه مطبوعاتی : تیرباران دو خانم در نزدیکی شهر فیض آباد ولایت بدخشان

Description: C:\Users\Haidari\Desktop\AIHRC Logo.jpg

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

تیرباران دو خانم در نزدیکی شهر فیض آباد ولایت بدخشان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیرباران دو خانم را در نزدیکی شهر فیض آباد ولایت بدخشان، محکوم نموده و از افزایش ترور شهروندان کشور نهایتا ابراز نگرانی مینماید.

تیرباران این دو خانم یک عمل شنیع ، وحشیانه، غیر انسانی وغیر قانونی بوده که در مغایریت صریح با تمامی اموزه های دینی، قوانین بشردوستانه بین المللی و قوانین داخلی قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ادامه درخواست‎های قبلی خود یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت به طور جدی تقاضا می‎کند تا به چنین اعمال وحشیانه وغیر انسانی وغیر قانونی خویش خاتمه داده و به قوانین واحکام ودساتیر دینی احترام قایل شوند.

همچنان کمیسیون از دولت افغانستان و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور تقاضا می‎کند تا عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار داده و در تأمین امنیت جان مردم بیش از پیش تلاش ورزند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

۱۱ سرطان ۱۳۹۶

 


بازنشر این مطلب