اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:616 تاریخ نشر:2017-07-03

اعلامیه مطبوعاتی: در مورد حوادث هولناک اخیر

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه به حوادث اخیر از جمله قتل‌های فراه قضایی، قتل‌های ناموسی، خشونت علیه زنان، تلفات ملکی شدیدا ابراز نگرانی و تأثر می‌نماید. این حوادث که بر علیه زنان، اطفال، وشهروندان بی‌دفاع این کشور صورت گرفته، نشان دهنده ضعف حاکمیت قانون، تداوم خشونت، جهل، نادانی و جنایت روزمره است که امنیت کشور و مصئونیت شهروندان را به مخاطره انداخته است. مثلا:

1. تیرباران یک مرد و یک خانم در ولسوالی کهسان ولایت هرات به تاریخ 10 سرطان 1396، از طرف اهالی قریه بنیاد آن ولسوالی.

2. لت‌وکوب و تیزاب پاشی بر روی یک خانم به تاریخ 3 سرطان 1396 در ولسوالی بگرام ولایت پروان توسط شوهرش که به اثر آن یک چشم خانم از بین رفته است.

3. تیرباران یک پسر 18 ساله و یک دختر 14 ساله در قلعه‌نو ولایت بادغیس به تاریخ 10 سرطان 1396، توسط پدر دختر که پولیس بوده است.

4. حمله بر یک مسجد در ولسوالی چمتال ولایت بلخ به تاریخ 11 سرطان 1396 از طرف افراد مسلح.

5. به قتل رساندن یک خانم 23 ساله در شهر میمنه ولایت فاریاب به تاریخ 4 سرطان 1396، توسط همسایه شان که قبلا نیز مادر این خانم توسط همین شخص به قتل رسیده بود.

6. تیرباران یک دختر و یک پسر 20 ساله در ولایت بادغیس به تاریخ 11 سرطان 1396، توسط برادر دختر به اتهام فرار از منزل.

قتل‌های فراه قضایی، هدف قرار دادن افراد ملکی و اعمال خشونت علیه زنان یک عمل غیرقانونی و غیرانسانی بوده که در مغایریت صریح با قوانین داخلی و قوانین بشر دوستانه بین‌المللی و همچنان احکام دین مبین اسلام  قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیروهای مخالف مسلح دولت می‌خواهد تا از قتل‌های فراه قضایی و حمله بر افراد ملکی جدا جلوگیر نموده و قواعد بشردوستانه را به صورت همه جانبه رعایت نمایند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور تقاضا میکند تا عاملین قضایای متذکره را شناسایی نموده و مورد پیگرد عدلی قرار دهند. هم چنان از آنها خواسته می‌شود تا در تأمین امنیت جان مردم بیش از پیش تلاش ورزند تا از وقوع چنین حوادث هولناک جلوگیری بهعمل آید.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

۱۲ سرطان ۱۳۹۶


بازنشر این مطلب