اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:809 تاریخ نشر:2017-08-02

حمله بر مسجد جوادیه شهر هرات

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر مسجد جوادیه شهر هرات را که به اثر آن ۲۹ تن کشته و ۶۴ فرد ملگی دیگرمجروح گردیده اند،  به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش حملات بر اماکن مقدس و افراد ملکی ابراز نگرانی می‌نماید.

حمله بر اماکن مقدس (مساجد) یک عمل شنیع غیرانسانی و غیرقانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و قوانین ملی قرار دارد. انجام وادامه چنین حملات از مصادیق جرایم جنگی به شمار رفته و عاملین آن باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت به طور جدی تقاضا میکند تا از حمله بر اماکن مقدس (مساجد) جدا خود داری نموده، و به اصول وقواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی پابند بوده و بیشتر از این مرتکب جنایات جنگی نگردند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور تقاضا میکند تا عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی، مورد پیگرد عدلی قرار داده و در تأمین امنیت اماکن مقدس (مساجد) و شهروندان کشور از هیچ سعی وتلاش دریغ نورزیده و مصونیت شان را تضمین نمایند. 

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

11 اسد 1396


بازنشر این مطلب