اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:890 تاریخ نشر:2017-08-19

به مناسبت فرارسیدن سالروز استرداد استقلال افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

پیام داکتر سیماسمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

بیست‌وهشتم اسد، سالروز استرداد استقلال افغانستان را برای تمام شهروندان و هموطنان گرامی ام، خصوصاً قربانیان و کسانی که برای تأمین و تحقق استقلال، آزادی، حاکمیت ملی و حقوق بشری مردم افغانستان مبارزه نموده و قربانی داده اند، تبریک و شادباش می‌گویم و یاد و خاطرة شهداء و قربانیان راه استقلال کشور را گرامی می‌دارم.

حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، که مبنای استقلال کشورهاست، یکی از حقوق بنیادین بشر می‌باشد که در اسناد مهم بین‌المللی از جمله منشور ملل متحد و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شناسایی و تضمین شده است. براساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، کلیه ملت‌ها دارای حق تعیین سرنوشت خویش هستند. به موجب این حق، «ملت‌ها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند. تمام ملت‌ها می‌توانند برای نیل به اهداف خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خویش، بدون اخلال در الزامات ناشی از همکاری بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل، آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.»

حق تعیین سرنوشت، در سطح بین‌المللی و روابط بین کشورها، تمام دولت‌ها را ملزم می‌سازد که به حاکمیت ملی ملت‌های دیگر احترام گذاشته و دست به اقداماتی نزنند که به این حق بشری دیگران آسیب بزند، بلکه  با ملت‌ّهای که توانایی تطبیق این حق را ندارند و یا از آن محروم هستند، تعاون و همکاری نماید. درعین حال، براساس این حق، دولت‌ها در امور داخلی، باید به حق تعیین سرنوشت مردم که متضمن حاکمیت مردم است، احترام بگذارد و فضایی را فراهم بسازد تا مردم در صلح و آرامش زندگی کرده و از تمام حقوق و آزادی‌های بشری خویش بهره‌مند باشند.

از آنجاییکه حقوق بشر فهرستی از حق‌ها و آزادی‌ّهای به‌هم پیوسته و تفکیک ناپذیر است و تأمین یک حق بشری به تحقق سایر حقوق بشر می‌انجامد و نقض یک حق به تخطی از سایر حقوق منجر‌ می‌شود، تأمین حق تعیین سرنوشت از شرایط اساسی تحقق و تعمیم سایر حقوق بشری می‌باشد. ما زمانی در کشورخود شاهد نهادینه شدن حقوق بشر می‌باشیم که حق تعیین سرنوشت ملت ما تحقق یافته و به استقلال واقعی‌تر رسیده باشیم. همچنان استقلال زمانی به صورت کامل تحقق می‌یابد که همة شهروندان کشور به همة حق‌های بشری خود دسترسی کافی و لازم داشته باشند.

با توجه به نکات فوق، از دولت افغانستان و سربازان شجاع وطن که همه روزه مشغول دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور هستند، متوقع هستیم که ضمن حراست شجاعانه از مرزها و مبارزة جدی با تروریست‌ّها و گروه‌ّهای مخالف مسلح دولت، به حمایت و رعایت حقوق بشر که مبنای استقلال ملی ما است، بیشتر از پیش عطف توجه نموده و از حقوق بشری و انسانی شهروندان حفاظت و حراست نمایند، تا تمام شهروندان کشور با برخورداری از حقوق و آزادی‌های بشری خویش، از استقلال و آزادی وطن حمایت نمایند.

همچنان لازم است تمام شهروندان کشور با احساس مسئولیت شهروندی، در روند توسعه و تعمیم حقوق بشر سهم گرفته و ضمن دفاع از حقوق بشری و انسانی خویش، به حمایت از حقوق دیگران پرداخته و از دولت و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حمایت نمایند تا دولت افغانستان بیشتر از پیش قادر به حفاظت از حقوق بشری شهروندان، تأمین حاکمیت ملی، استقلال و آزادی کشور گردند.

 

داکترسیماسمر

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

۲۸ اسد ۱۳۹۶


بازنشر این مطلب