اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:556 تاریخ نشر:2017-08-21

در مورد حادثه ولایت بلخ

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تداوم خشونت‌ها و نقض حقوق بشری شهروندان در کشور ابراز نگرانی می‌نماید.

همچنان کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد که تعهدات و مکلفیت‌های خویش را با در نظرداشت کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور در تأمین، حمایت و رعایت حقوق بشری شهروندان کشور اجرا نموده تا عدالت تأمین و قانون رعایت گردد.

همچنان از دولت افغانستان و به ویژه از ارگان‌های عدلی و قضایی کشور تقاضا میکند تا حادثه ولایت بلخ را به صورت شفاف، عادلانه، بی‌طرفانه و بدون هیچ نوع ملاحظه سیاسی، قومی و سمتی آن را بررسی نموده، و نتیجه تحقیقات خویش را با شهروندان کشور شریک ساخته و عدالت را در این حادثه و سایر حوادث کشور تطبیق و امنیت جان شهروندان کشور را به صورت همه جانبه ان تأمین نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

30 اسد 1396


بازنشر این مطلب