اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:765 تاریخ نشر:2017-08-23

محاکمه صحرایی 2 خانم و 2 مرد در ولایت بدخشان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تیرباران یک مرد و یک خانم را در محکمه صحرایی مخالفین مسلح در ولسوالی درایم و شلاق زدن یک مرد و یک خانم را در محکمه صحرایی دیگر در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از افزایش محاکمات صحرایی ابراز نگرانی می‌نماید.

تیرباران و شلاق زدن افراد در محاکمات صحرایی یک عمل غیرانسانی و غیرقانونی بوده که در مغایریت صریح با احکام دین مقدس اسلام، قوانین بین‌المللی حقوق بشر و قوانین نافذه کشو قرار دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مسلح دولت به طور جدی تقاضا میکند تا به محاکمات صحرایی خویش هرچه عاجل خاتمه داده و بیشتر از این مرتکب جنایات نگردیده و به اصول وارزش‌های حقوق بشری شهروندان احترام قایل شوند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان و به ویژه از نیروهای امنیتی کشور تقاضا میکند تا عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی، مورد پیگرد عدلی قرار داده و در مصونیت جان شهروندان از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و از وقوع محکمات صحرایی جلوگیری نمایند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

31 اسد 1396


بازنشر این مطلب