عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان سال 1393

کودکان، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه اند و اما کودکان افغانستان به دلایل مختلفی مانند نبود مکانیزم‌های حمایتی لازم، شدت فقر، سطح پایین سواد عموم و سایر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث شده که آنها بیشتر از همه آسیب‌پذیر باشند. کودکان افغانستان با تهدیدات و خطرات جدی مانند اختطاف، قاچاق، تجاوز جنسی و بهره‌برداری‌های جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، قتل، ضرب و جرح به دلیل تداوم منازعات مسلحانه و ناامنی‌ها، کار شاقه و اجباری، استخدام در گروه‌های مسلح، محرومیت از حق آموزش و پرورش و محرومیت از حق صحت و تفریح سالم مواجه می‌باشند.

جهت دانلود فایل اینجا کلیک کنید


بازنشر این مطلب