وضعیت محلات سلب آزادی در افغانستان

آزادی، حق طبیعی انسان و از مهمترین موارد ارزش‎های حقوق بشری است. این حق متضمن زندگی توأم با آسایش و آبرومندانه شهروندان است. یعنی همه شهروندان حق دارند در چهارچوب حمایت‎های قانونی از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشند، هیچ کس و نهادی نمی‎تواند این حق انسانی و طبیعی رامورد تعرض قرار دهد یا از وی سلب کند مگر مطابق احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

 

جهت دانلود گزارش اینجا کلیک کنید


بازنشر این مطلب