وضعیت حقوق بشر در افغانستان سال 1393

بر اساس یافته‌های گزارش حاضر، در سال 1393 تعداد 733 قضیۀ نقص حقوق بشر به ثبت رسیده است. این در حالی است که در سال 1392 تعداد 1055 قضیه به ثبت رسیده بود. این ارقام، نشان می‌دهد که موارد ثبت شده نقص حقوق بشر نسبت به سال 1392، حدود 322 مورد که 18 درصد را تشکیل می‌دهد، کاهش یافته است.

 

جهت دانلود گزارش از اینجا اقدام کنید


بازنشر این مطلب