اکثریت زنان کارآفرین شهر مزار شریف از نبود حمایت دولت رنج می برند

 یافته‌های این نظرسنجی بیان می کند که 43 درصد زنان کارآفرین شهر مزار شریف در بخش تولید فعالیت دارند و 57 درصد در بخش خدمات. این نظرسنجی همچنین بیانگر آنست که 94 درصد زنان کارآفرین، دفاتر، موسسات و مراکز کارشان را بیمه نکرده‌اند و بیش از نیمی از آنان هیچ گونه آشنایی با قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان ندارند.

گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب