اکثریت زنان کارآفرین شهر مزار شریف از نبود حمایت دولت رنج می برند

نتایج این نظرسنجی راجع به وضعیت زنان کارافرین شهر مزار شریف  به روز 22 عقرب در سمیناری ارائه شد که از سوی دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در یکی از تالار های شهر مزار شریف با حضور خبرنگاران، زنان کارآفرین و شماری از نمایندگان نهادهای مدنی و دولتی ولایت بلخ برگزار شد.

در این سمینار قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر با اشاره به نقش نظرسنجی ها در شناخت وضعیت های عمومی و زمینه سازی برای تصمیم مؤثرتر ارگان های ذیربط گفت؛ این نظرسنجی برای نخستین بار تصویری عمومی از وضعیت زنان کارآفرین را به صورت روشمند نمایان می سازد.

سپس محمد عظیم آذر یکی از دو پژوهشگر این نظرسنجی بسته ی معلوماتی را ارائه کرد که حاوی یافته های او و همکار پژوهشگرش خانم صدیقه زهرا آذر بود. او گفت یافته های ما نشان می دهد که 43 درصد زنان کارآفرین شهر مزار شریف در بخش تولید فعالیت دارند و 57 درصد در بخش خدمات. این نظرسنجی همچنین بیانگر آنست که 94 درصد زنان کارآفرین، دفاتر، موسسات و مراکز کارشان را بیمه نکرده‌اند و بیش از نیمی از آنان هیچ گونه آشنایی با قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان ندارند.

 او گفت این نظرسنجی از تاریخ 8 سنبله الی 8 میزان 1393 انجام شد و در آن با 35 تن از زنان کارآفرین شهر مزار شریف گفتگو صورت گرفت. پرسشنامه ی این نظرسنجی شامل 10 سوال بود و کوشش به عمل آمد که دغدغه های اساسی یک زن کارآفرین در آن گنجانده شود. در قالب این بررسی از زنان کارآفرین در شهر مزار شریف راجع به وضعیت کار ایشان به گونه ی حضوری پرسش گردید.

در ادامه منیره قاضی زاده آمر مرستون ولایت بلخ و یکی از زنان کارآفرین شهر مزار شریف طی سخنانی به دشواری هایی اشاره کرد که فراروی زنان کارافرین قرار دارد. او گفت شرایط فرهنگی، نبود بیمه و عدم حمایت تاجران از زنان کارآفرین از جمله چالش هایی می باشد که زنان کارآفرین را رنج می دهد.

همچنین عبدالقادر مصباح مسئول نهاد اجتماعی خط نو اینگونه نظرسنجی ها را برای درک واقعی تر از وضعیت زنان ارزنده خواند و از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به دلیل حمایت از برنامه های پژوهشی قدردانی کرد.

در ادامه طی میزگردی دو پژوهشگر این نظرسنجی، یکی از زنان کارآفرین و نماینده ی دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر که هماهنگی این پژوهش را به عهده داشت به سئوالات اشتراک کنندگان پاسخ گفتند و با آنها به تبادل نظر پرداختند.

در این میزگرد که از سوی سعدیه اکرامی معاون بخش تعلیمات دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش برده می شد، نیلوفر سیار، فعال مدنی و یکی از زنان کار آفرین شهر مزار شریف با اشاره به دستاوردهای خود در راستای کارآفرینی، توجه به حقوق مالی زن را مهم دانست و گفت حتی بسیاری از زنهایی که کار می کنند حق نحوه ی مصرف دستمزد خود را ندارند.

رمضان واحدی مسئول مرکز منابع دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر و هماهنگ کننده ی این پژوهش به شرح جایگاه نظرسنجی در مدیریت و حکومت داری ثمربخش و کارآمد پرداخت و گفت تلاش ما این بوده که حد اکثر دقت و امانت داری را به خرج بدهیم تا تصویری دقیق تر از وضعیت عمومی زنان کارآفرین داشته باشیم.

صدیقه زهرا آذر یکی از دو پژوهشگر این نظرسنجی گفت که در هنگام خانه پری پرسش نامه ها، رویه ی زنان کارآفرین با او و همکارش خیلی خوب بوده است و از این بابت از آنها تشکر کرد.

یکی از اشتراک کنندگان سمینار پیشنهاد کرد که بحث راجع به زنان کارآفرین نباید در همینجا خاتمه پیدا کند. در این رابطه خانم منیره قاضی زاده آمر مرستون بلخ گفت که آماده است میزبانی جلسه ی دیگری را در همین رابطه داشته باشد تا مباحث به نتایج مشخصی بیانجامد.

گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب