برنامه ء روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دسترسی شهروندان به حق مشارکت سیاسی (وضعیت حقوق بشری در دو دور دولت‌داری رییس جمهور منتخب قبلی، دست‌آوردهای انتخابات، تاثیرات سیاسی و اجتماعی)

تهیه واجرا: محمد یوسف عمران

طول برنامه : 15 تا 20 دقیقه

تاریخ نشر: دلو 1392

وب سایت : حمید فیدل

درماده اول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد که افغانستان در سال 1362 به آن ملحق گردیده آمده است که کلیه ملل دارای حقوق خود مختاری هستند به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادنه تعیین و رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین می‌کنند، و آنچنان که دیدیم شهروندان ما با استفاده از این حق دردوره‌های انتخابات گذشته سهم گرفته و برای تعیین رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای ولایتی طبق مواد قانون اساسی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن خود بعنوان یک شهروند آگاه استفاده کردند.

*-درحکومت گذشته که شهروندان در رای‌دهی برای انتخاب پست ریاست جمهوری اشتراک نمودند وضعیت حقوق بشری شهروندان چگونه ارزیابی می‌گردد؟  آیا مردم نتایج خوب و قناعت بخش از اشتراک شان در انتخابات را گرفتند آیا به ارزش‌های حقوق بشری دست یافتند از مردم می‌شنویم:

 

<


بازنشر این مطلب