برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

انتخابات ریاست جمهوری (نا آگاهی‌های مردم از چگونگی استفاده از حق مشارکت سیاسی شان و هویت کاندیداها و سهمگیری زنان در پروسه انتخابات)

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران

تاریخ نشر : حمل 1388

وب سایت: حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ وتوانا

بیندگان عزیز سلام برشما،

مردم افغانستان برای بار دوم در تدویر انتخابات ریاست‌جمهوری سهم می‌گیرند که قرار بود در بهار سال جاری تدویر یابد ولی نسبت مشکلاتی به تعویق افتاد و قرار است در 29 ماه اسد سال روان در سرتاسر کشور برگزار گردد. اکنون که پروسه ثبت نام نامزدان ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ دهم ثور به پایان رسید بعد از آن مردم الی دو هفته دیگر وقت دارند که درصورت داشتن شکایت از نامزدان پست ریاست‌جمهوری و معاونان شان و هم کاندیدان شوراهای ولایتی به کمیسیون سمع شکایات انتخابات مراجعه نمایند که بعد از بررسی شکایات لست نهایی نامزدان اعلان خواهد شد....


بازنشر این مطلب