برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دسترسی شهروندان به استفاده از حق مشارکت سیاسی در پروسه انتخابات ریاست جمهوری

 

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران

تاریخ نشر: حمل 1388

وب سایت: حمیدی فیدل

به نام خداوند بزرگ و توانا

بینندگان محترم سلام برشما،

آرزومندیم دارای صحت و سلامت کامل باشید اینک می‌پردازیم به پیشکش نمودن داشته‌های برنامه روشنی که از طرف کمیسوین مستقل حقوق بشر افغانستان پیشکش می‌گردد .

بینندگان عزیز، خداوند انسان را به بهترین وجه آفرید به او حیثیت داد و به عنوان اشرف مخلوقات در روی زمین خلیفه خویشش خواند و اصلاح امور زندگی را به عهده اش گذاشت.

انسان وقتی می‌تواند استوار و متین، آزاد و مسئول برای رسیدن به اهداف انسانی تلاش‌های بشری خویش را  با ایمان کامل آغاز نمایدکه نخست حقوق خود را بشناسد و کرامتی را که خداوند برایش اعطا نموده حفظ کرده کرامت دیگران را احترام گذاشته و در فضای مصئون و عاری از قید و بندها زندگی نماید. عزت و کرامت انسان نباید باشکنجه و رفتارهای تحقیر آمیز صدمه ببیند، هرانسان حق دارد در محیطی زندگی نماید که در آن همه حقوق بشری رعایت گردد رعایت حقوق بشر کرامت تمامی انسان‌ها مرد و زن و طفل را در هر شرایطی که قرار دارند تضمین نموده آنها را مورد حمایت قانون قرارد می‌دهد انسان‌ها در برابر قانون دارای حقوق مساوی و مسئولیت بوده و هیچ کس حق ندارد طوری عمل نماید که حقوق و آزادی‌های اساسی انسان دیگر را محدود نماید....


بازنشر این مطلب