استفاده از حق مشارکت سیاسی درپروسه آغاز رسمی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نوشته وتهیه : محمد یوسف عمران

تاریخ نشر : جوزای 1388

وب سایت : حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ وبی نیاز،

بیننده گان عزیز سلام برشما، برنامه های رسمی کمپاین انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی آغاز شده است ومردم افغانستان آهسته آهسته با استفاده از حق مشارکت سیاسی خود درتعیین عرصه های انکشاف وترقی دولت شان سهم گرفته وبه زمان تدویرانتخابات نزدیک میشوندمشارکت سیاسی مردم به گونه فعال وآگاهانه امریست که شفاف بودن، دموکراتیک بودن وآزاد بودن انتخابات را به نمایش خواهد گذاشت ونتایجی را به ارمغان خواهد آورد که هم خود مردم درافغانستان وهم ناظرین مساله به آن چشم دوخته اند....


بازنشر این مطلب