خشونت و پیامدهای ناسالم آن

برنامه تلویزیونی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

تاریخ نشر: 1388

تهیه و اجرا: محمد یوسف عمران

مسئول وب سایت: حمید فیدل

به نام خداوند بزرگ

خداوند انسان را آزاد خلق کرد. به او کرامت بخشید و به وسیله‌های مختلف به او بشارت داد تا برای بدست آوردن حق، عدالت و انصاف همیشه در تلاش بوده و با رعایت و حمایت از ارزش‌های حقوق بشری سعادت وکامیابی را دریابد....


بازنشر این مطلب