گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
گزارش کشته و زخمی‌شدن مردم ملکی در بهسود
2021-02-08 00:00:00

به دنبال ادعاهایی درباره تلفات ملکی از ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان‌وردک به تاریخ ۱۰ دلو ۱۳۹۹، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارمندانش را روز یک‌شنبه‌ ۱۲ دلو ۱۳۹۹ برای تحقیق در مورد جزئیات حوادث آن روز به...

گزارش‌های سالانه

گزارش سالانه ۱۳۹۹

Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۹
Posted on 2021-02-01 00:00:00

گزارش سالانه ۱۳۹۹ گزارش سالانه ۱۳۹۹ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان ...