آخرین افزوده های سایت
گزارش های تحقیقی

2018-11-13 00:00:00

گزارش تلفات ملکی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ خورشیدی

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-11-07 00:00:00

بیانیه مطبوعاتی : معرفی هشتاد ویک نفر برای احراز بست کمیشنری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-11-06 00:00:00

اعلامیه مطبوعاتی در ارتباط با درگیری مسلحانه در ولایت ارزگان

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-11-06 00:00:00

اعلامیه مطبوعاتی : حمله انتحاری در ولایت میدان میدان وردک

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-11-06 00:00:00

اعلامیه مطبوعاتی : کشته شدن افراد ملکی در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار

گزارش های روزانه

2018-10-22 00:00:00

یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از انتخابات ۲۸ میزان نشر شد

گزارش های روزانه

2018-10-22 00:00:00

گرامیداشت «روز جهانی عصای سفید» از سوی دفتر ساحوی کندز

گزارش های روزانه

2018-10-21 00:00:00

گزارش نظارت از حقوق سیاسی در انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ نشر شد

اعلامیه های مطبوعاتی

2018-10-21 00:00:00

به مناسبت برگزاری انتخابات ولسی جرگه

مقالات

مقالات
نسبت دموکراسی و حقوق بشر
Posted on 2018-01-30 00:00:00

دموکراسی و حقوق بشر، دو مفهوم بنیادین در عرصه سیاست و حقوق است که از دیرباز ذهن بشر را به خود معطوف داشته است. پرسش‌هایی از این دست که حکومت باید چگونه باشد؛ مطلوبیت آن در چه شیوه‌ای به منصه ظهور می‌رسد؛ چه‌کس یا کسانی...

گزارش های تحقیقی و موضوعی

گزارش های تحقیقی و موضوعی
وضعیت حقوق بشری زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده به افغانستان
2018-10-07 00:00:00

دولت افغانستان به موجب معاهدات بین المللی که قبلا به آن ملحق شده و نیز بر اساس اصول قانون اساسی و دیگر قوانین ملی، ضمن اینکه نسبت به رعایت، حمایت و تحقق حقوق بشر به صورت کلی تعهد دارد، مکلف است تا به گروه های آسیب پذیر مثل...

گزارش‌های سالانه

گـزارش سـالانـه 1396

Posted on 2018-04-29 00:00:00

گزارش‌های سالانه
گزارش سالانه ۱۳۹۵
Posted on 2017-07-03 00:00:00

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افتخار دارد که اینک، گزارش سالانۀ سال مالی 1395 خویش را منتشر مینماید. گزارش حاضر، انجام فعالیت‌ها و دستاوردهای کمیسیون را طی 12 ماه (از اول ماه جدی 1394 الی پایان ماه قوس 1395) به بررسی...