گزارش سالانه سال ۱۳۹۰

 

سخنانی از رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

در جریان سال 1390 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مانند سال های قبل و بر اساس پلان استراتیژک و برنامه عمل جدید چهار ساله (2010-201 ) خود با در نظرداشت صلاحیت های قانونی خویش برای حمایت، ارتقا و نظارت بر حقوق بشر در کشور کوشش کرده است. کمیسیون این اصل مهم را در پنج عرصه رهبری، آموزش ، توانمند سازی، دادخواهی و نظارت و بررسی دنبال کرده است.......... برای ادامه مطلب اینجا کلیک کنید .


بازنشر این مطلب