گزارش سالانه ۱۳۹۳

کمیسیون مستقل حقوق بشر همه ساله از فعالیت ها و دست آوردهای خویش گزارش سالانه تهیه می کند. نشر گزارش های سالانه تضمین کننده شفافیت و اصل دسترسی به اطلاعات می باشد که رسانه ها و شهروندان می توانند به صورت واضح از رویت گزارش های سالانه کمیسیون از فعالیت ها و دستآوردهای این اداره آگاهی حاصل نمایند.

اینک گزارش سالانه 1393 از سوی کمیسیون منتشر شده که فایل پی دی اف آن از آدرس ذیل قابل دسترس است.بازنشر این مطلب