ارزش مطالعه وکتابخانه‌ها برای کودکان، ادبیات وکتاب کودک دررسانیدن آگاهی‌های ارزش‌های حقوق بشری اطفال

تهیه کننده: محمد یوسف عمران

تاریخ نشر: حمل 1392

انسان‌ها بیشترین عادت‌ها وسلوک و روش‌های اساسی زندگی خود را در زمان کودکی کسب می‌کنند و در این دوره چگونگی ارتباط و تعامل با محیط و زندگی را می‌آموزند.


بازنشر این مطلب