میز مدور رادیویی به مناسبت شانزدهمین سالگرد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

برای شنیدن برنامه و یا دانلود آن از اینجا اقدام کنید

 


بازنشر این مطلب