آی سی سی یا محکمه جزایی جهانی

برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

تهیه کننده: محمد یوسف عمران

محتوی: آی سی سی یا محکمه جزایی جهانی

طول برنامه: ۱۸:۵۷ دقیقه

تاریخ تولید: جوزای  ۱۳۹۷

برای شنیدن برنامه و یا دانلود آن از اینجا اقدام کنید

 


بازنشر این مطلب