گزارش کنفرانس بین‌المللی (۲۱ اگست روز جهانی قربانیان تروریسم)