مصاحبه ویژه با جلالتمآب داکتر صاحب سیماسمر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان نقش زنان درتامین عدالت ،صلح وحقوق بشر

طول       :      18 دقیقه

تهیه کننده :      محمد یوسف عمران      

 

  برنامه را از اینجا بشنوید 

 


بازنشر این مطلب