برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

   برنامه رادیویی روشنی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان    

محتوی         : ویژه همایش زنان افغان ( آتش بس برای صلح ) 

طول           :   15 دقیقه 

تهیه کننده     :   محمد یوسف عمران 

تولید          :  سال        1398  

برنامه را از اینجا بشنوید 


بازنشر این مطلب