فسخ نامزدی اجباری

 
کسی به نام شکوفه فرزند لالاگل باشنده منطقه سمیتی شهر لشکرگاه ولایت هلمند در مراجعه به ‌دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در هلمند شکایتش را ‌چنین درج کرد: «‌چهارده سال پیش پدرم مرا در سه‌سالگی نامزد کسی به نام ‌جمعه فرزند ظاهر کرد. ‌در این مدت نامزدم به مواد مخدر مبتلا شد‌ و هیرویین، شیشه و دیگر مواد مخدر مصرف می‌کرد. چندین‌بار به شفاخانه معتادین بستر شد؛ اما ترک نکرد. به این دلیل من نمی‌خواهم ‌با او ازدواج کنم. می‌خواهم ‌نامزدی ما فسخ شود.» 
دفتر ولایتی ‌کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هلمند این ‌قضیه در نامه‌ای ‌به ریاست عدلیه ارجاع داد‌. سپس متهم با ‌‌پرونده‌اش ‌به محکمه تحویل داده شد. پس از ‌تلاش و دادخواهی بخش زنان دفتر ولایتی کمیسیون در هلمند ‌نامزدی آنها فسخ‌ و ‌جمعه فرزند ظاهر به منظور درمان به شفاخانه معتادان معرفی شد‌. 

بازنشر این مطلب