مادر کلان و سرپرستی خانواده‌ هژده نفری

 
بخش حمایت از حقوق زنان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هلمند برای زنان بیجا‌شده، در ‌ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان نشست آگاهی‌دهی برگزار کرد‌. در پایان نشست، دو تن از زنان شکایت خود را با مسئول بخش زنان چنین در میان نهادند: «‌کسی به نام سید بی‌بی فرزند احمدشاه باشنده اصلی قریه کوفکه ولسوالی نادعلی و اکنون باشنده منطقه احمدشاهی‌مینه ولایت هلمند دارای سه پسر، دو عروس ‌و‌ ‌چهارده نواسه‌ است. ‌دو سال پیش با شدت‌یافتن جنگ سرپناه خود را در ولسوالی نادعلی از دست داده‌اند و به قریه بولان پناه آورده‌اند. ‌آنجا هم جنگ آنها را آرام نگذاشته و به منطقه وزیرمانده مربوط لشکرگاه ‌پناه آورده‌اند. ‌آنجا بر اثر انفجار ماین پسرانش به نام‌های ‌صاحب جان و آغا‌ولی فرزندان ولی جان شهید شده‌اند. دو نواسه‌اش به نام‌های ‌نسیم و بسم‌الله فرزندان صاحب جان زخمی شده‌اند و دوباره سرپناه‌شان از دست رفته‌ و به منطقه احمدشاهی‌مینه مهاجر شده‌اند. در این مدت ‌دولت هیچ نوع کمکی نکرده است و ‌نفقه خانواده هژده‌نفری‌اش را خود به دوش داشته است‌. او سرسفید و ناتوان‌ است و ‌بر اثر انفجار ماین ‌از یک چشم نیز نابینا شده ‌است. همه اموال خانه‌‌ و تذکره‌اش ‌زیر خاک شده است و حالا تذکره هم ندارد.» ‌ 
‌بخش زنان دفتر ولایتی هلمند او را به مؤسسات کمک‌دهنده و ریاست امور مهاجرین و عودت‌کنندگان معرفی کرد و با دریافت کمک‌های مالی ‌وضعیت زندگی‌اش نسبتاً بهبود یافت. سپس این بخش ‌برای سید بی‌بی از اداره ثبت احوال نفوس تذکره گرفت. هم‌چنین در نامه‌ای او را به ریاست کار و اموراجتماعی معرفی کرد و نتیجه کارت حقوق و امتیازات معلولین را دریافت کرد. او به خاطر معلولیت خود، سالانه مبلغ ۶۰۰۰۰ افغانی دریافت می‌کند. 
سید بی‌بی سال گذشته این مبلغ را به دست آورد‌ و اکنون با هژده تن عضو خانواده‌اش زندگی عادی خود ‌پیش می‌بر‌د.

بازنشر این مطلب