کودک قربانی جنگ دارای دستان مصنوعی شد

 
 
دو سال پیش در قریه میرشکار ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب کودکی چهارده‌ساله به نام شاهرخ دستانش را برثر انفجار ماین کنار جاده از دست داد و خانواده‌اش نزدیک یک سال پیشتر برای درخواست حمایت‌ کمیسیون از ساخت دست او به دفتر ولایتی فاریاب مراجعه کرد.
در نتیجه دادخواهی این دفتر، مؤسسه خیریه «آینده مصون» (Save a Future) برای شاهرخ به هزینه ۹۰۰ دالر امریکایی دستان مکانیکی خریداری و با همکاری بخش فیزیوتراپی ریاست صحت عامه ولایت فاریاب نصبش کرد. پس از آن شاهرخ با استفاده از این دستان مصنوعی قادر به نوشتن و پاسخ دادن به نیازهای زندگی خویش شد و قرار است دوباره به مکتب برود.
 
اخیراً درباره این موضوع در مقام ولایت فاریاب نشستی برگزار شد که آقای نقیب‌‌الله فایق، والی ولایت فاریاب با ابراز قدردانی از دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حمایت از فعالیت‌های آن تعهد سپرد هزینه شش‌ماهه خانواده شاهرخ و شهریه مکتب او را بپردازد. در ضمن مؤسسه خیریه آینده مصون وعده سپرد در آینده زمینه ادامه تحصیل شاهرخ را در خارج از کشور فراهم کند.
در این نشست رئیس دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره روند این دادخواهی و چگونگی دست‌یابی به این نتیجه سخن گفت و از نهادهای کمک‌رسان سپاس‌گزاری کرد.
 
یادآور می‌شود که بخشی از هدف‌مندترین و نتیجه‌بخش‌ترین فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دادخواهی برای دست‌یابی هرچه بیشتر و بهتر افراد دارای معلولیت به حقوق بشری‌شان بوده است.

بازنشر این مطلب