برنامه چهل و چهارم : هشتم مارچ

 تهیه کننده     : محمدفهیم (صابر)

تاریخ تولید    :حوت 1389

بسیاری از مردم افغانستان با هشتم مارچ که روز بین المللی زن است آشنایی دارند و میداند که حدود صدسال قبل از امروز تعدادی از زنان  در کشورایالات متحده امریکا بخاطر بدست آوردن حقوق شان مبارزه کردن که از همان روزببعد کشور های عضوسازمان ملل متحد این روز را بنام روز جهانی زن یاروز همسبتگی زنان جهان تجلیل مینمایند .

اما زنان در افغانستان در کدام وضعیتی زنده گی دارند ؟ خانمیکه از ولسوالی سنگین ولایت هلمند به اثر جنگ ها مهاجرشده میگوید (من مهاجرم وطنم بمبارد شد و اعضای خانواده ام شهید شدند و تمام جای و جایدادم بی سرنوشت ماندو من نتوانستم ازمال و متاع زنده گی خود چیزی را باخود بیارم امروز به یک لقمه نان و یک خیمه محتاج استم و نیازمند کمک میباشم )

خانم دیگر میگوید ( سه دختر دارم شوهرم پیر است و من خانه ندارم در زیر یک ترپال زنده گی میکنیم و از سبب نم و رطوبت به مریضی لاعلاج و دایمی مبتلا شدیم )

همچنان زنان در محاکم دولتی محاکمه نمیشوند که این هم نقص حقوق بشری زنان میباشد .

خانمیکه در یکی از زندانهای کشور بسر میبرد میگوید ( مرا ناحق زندانی کرده اند ، جانب مقابل ندارم ،دو طفلم بی سرنوشت همرایم در این زندان بسر میبرند ،پولیس مرا در محضر عام چندین بار دشنام داده و لت و کوب کرده .)

 

 


بازنشر این مطلب