برنامه پنجاه دوم : استفاده سوء از اطفال

تهیه کننده          : محمدفهیم( صابر)

تاریخ تولید        : عقرب 1390

افغانستان کشوریست که بیشتر مردمش از سواد کافی واقتصاد خوب برخوردار نیستند ،نبود کار و امنیت ازجمله مشکلاتی است که بربدبختی های مردم افزوده .

فساد در ادارات حکومت مخصوصآ در ارگان پولیس وقضای کشور نیز عامل دها بدبختی برای آن عده افراد کشورکه واسطه ، پول و زور ندارند بوده .

شاید در بین صدها خانواده و خانه ، یکی دو فامیلی را پیدا کنین که از زنده گی خود لذت ببرند .

البته در پهلوی این همه بدبختی هایکه امروز گلوی مردم غریب و نادار این کشور را میفشارد ، یکی هم فعل بچه بازی است که در برخی از نقاط این کشور در بین مردم رواج دارد .

هرچند این فعل در کشور تازگی ندارد اما در این اواخر دیده شده که فعل بچه بازی به یک رسم نیمه رسمی و بدون ترس و حیا در میان مردم صورت میگیرد .

مردم منور و روشنفکر یکی از ولایات کشور را ملاقات کردم اونا گفتند ( طفل یک هدیه خداوندی است و اطفال از ارزش خاص برخوردار استند ، هر مادر و پدر علاقه دارد تا اطفال شان به یک آینده خوب و انسانی سوق گردد .

اما امروز در کشور ازاطفال استفاده های زشتی مانند اجرای کارشاقه بالای اطفال ، تجاوز جنسی و رقاصه گری صورت میگیرد.)

یکی از علمای دین مقدس اسلام میگوید :( در گذشته هم این فعل زشت در میان انسانها وجود داشته مثلا در زمان حضرت لوط (ع)

که خداوند متعال بالای شان قهرش را نازل کرد و آن قوم را نابود کرد.

عمل بچه بازی ازدیدگاه دین مقدس اسلام ناروا پنداشته شده و از لحاظ انسانی هم خلاف فطرت بشراست و این عمل تا اندازه پست است که حتی حیوانات هم حاضر به اجرای آن نیستند .)

یکی از مدافعین حقوق بشر میگوید ( کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پهلوی نظارت های متدوام شان از وضعیت حقوق بشری اطفال برنامه های آموزشی و آگاهی دهی را برای اقشار مختلف جامعه از طریق شیوه های گوناگون براه انداخته تا باشد همه افراد جامعه از حقوق و امتیازات اطفال باخبرگردیده و در قسمت تامین حقوق بشری اطفال مسئولیت انسانی خود را ادا کنند .

 


بازنشر این مطلب